Stiftelsen Dunross & Co stödjer AHK

Stiftelsen Dunross & Co har som syfte att hjälpa barn och ungdomar att få en bra uppväxt. För att uppnå detta samarbetar Stiftelsen med idrottsföreningar i Västsverige.

De krav vi ställer på föreningarna är krav som föreningarna själva ställer på sin organisation. Det handlar om att låta alla vara med, att ledare, spelare och föräldrar uppträder som föredömen på och vid sidan av planen och på så sätt främjar en god sportsmannaanda. En viktig del i det arbete som föreningarna utför är att vara inkluderande, att låta alla barn vara med och leka, spela och lära utan att de diskvalificeras för att vuxna anser att de är för dåliga.

Vi ser att Alingsås HK uppfyller alla de krav vi ställer på en förening och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete som stärker barn och ungdomar i de viktiga uppväxtåren.

 

Jan Juhlin / Stiftelsen Dunross & Co

Skrivet av Maria Sundén   
2013-08-05 15:00