Protokoll UK-möte 22/11-11

Klicka på Läs mer för att ta del av protokollet.

Protokoll UK-möte

Plats: Grodan (Nolhaga)
Dag: 2011-11-22

Närvarande:
Bo Bengths, Lennart Andersson, Andreas Stockenberg, Jenny Fredriksson och Annika Wifstrand.

1. Genomgång av föregående protokoll.
2. Kansliet informerar. Inga punkter till dagens möte.
3. Organisation ansvar. Arbetet med att hitta fler intresserade av arbetet i UK fortsätter. Några av träningsgrupperna behöver ledare.
4. Ärenden från AHK:s styrelse. Inget från styrelsen till dagens möte.
5. Ekonomi/budget. Arbetet med nästa säsongs budget är på börjat.
6. Blåtråden. Arbetet med Blåtråden fortsätter. Mötet får ett utkast för genomläsning och synpunkter.
7. Cuper. 15 lag anmälda till Hallbybollen. Bosse tar kontakt med bussbolaget ang. säkra transporter.
8. Övrigt:
• Handbollsgymnasiet. !3 sökande till 12 platser i nuläget. De sökande kommer från olika kommuner.
• Ungdomsledarmöte. Mikael Hellström informerade om Potatiscupen. Positivt möte med många bra diskussioner och erfarenhetsutbyte. 
• Hemsidan. Önskemål om förändringar på hemsidan har framkommit.
• Rekrytering ungdomsledare. Vi börjar redan nu planera inför säsongen 2012-2013.
• Sisu-listorna är klara och kommer att delas ut på nästa UL-möte.
• Utbildning. Arbetet med att genomföra ”Framtidens Handbollsspelare” nästa höst har påbörjats.

Vid tangenterna
Annika W

Skrivet av Maria Sundén   
2012-01-11 13:58