Styrelsemötet 10 december 2013

Klicka på läs mer för att ta del av senast styrelsemötet.

Styrelsemöte nr 6-13/14 med Alingsås Handbollklubb

Tid: Tisdag 10 december 2013 kl. 17.00
Plats: Estrad Alingsås

Närvarande: Lennart Anderberg, Stefan Johansson, Gunilla Härnälv, Magnus Borgh, Robert Wedberg, Mats Alm (§4-9), Payam Hatami (§4-9), Christer Mårtenson, adjungerande

Förhindrad: Ragnar Udin, Anna-Karin Jansson

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordförande Lennart Anderberg hälsade välkommen och öppnade mötet. Den föreslagna dagordningen fastställdes.

2. Val av justeringsman
LA valdes att justera protokollet.

3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 5 2013-11-18 godkändes efter justering att inte periodisera ungdomsställens materialkostnad under §4 Ekonomi. Nytt protokoll ersätter tidigare justerat protokoll.

4. Klubbchefens rapport
Klubbchefen Christer Mårtensson avlade rapport.

MATCHARRANGEMANG. Diverse olika inbjudningar av föreningslivet i närområdet har gjorts till varje match så här långt. Vi erbjuder halva priset på sittplats samt fritt på Blåkulla.  Lidköpings HK 50, Vårgårda IK 85, Herrljunga SK 18, Alingsås IF 55, IBK 39, GBK 50, KIK 90 och HIF som kommer imorgon med 46 personer. Efter nyår till den första matchen mot Rimbo den 29/1 bjuder vi in Baltichov, Borås, Sollebrunn. Vi gör samma aktivitet mot våra egna och troligtvis mot Sävehof 22/12 .
50/50 lotten snittar på 6.300 kr per match. Högsta siffran är 7.150 kr och var senast mot Önnered. Lösningen heter antal säljare. Vi var senast 12 säljare mot normalt 9-10 st.
Försäljning i kiosker ligger på ungefär 10.000 kr per match vilket innebär ett troligt netto på dryga 6.000 kr per match. Vi skulle kunna öka intäkterna med ytterligare 3.000 kr per match om vi på sikt kan tillåta att man tar med produkterna in i Arenan.
Det finns statistik för varje match, kopplat till intäkter.

HANDBOLLSGYMNASIET. Vi har varit representerade på Gymnasiemässan i Göteborg. Den är lite Kick Off för arbetet med rekrytering till kommande grupp födda 1998. Vi fortsätter jobbet med ny ansökan 2015-2019. Vi har som vi tidigare sagt sökt om NIU för både pojkar och flickor och har goda förhoppningar om att vi får det. Vi söker för 12+12 platser och beroende på hur många vi får så fördelar vi sedan mellan pojkar och flickor.
Det blev totalt 39 sökande i år varav 11 är från Alingsås HK. Vi kommer att ha en ”try out” i Alingsås den 7-8 januari i både Nolhaga och Estrad. Hur många som kommer av de 39 vet vi inte ännu. Vi har dessutom 2 sökande från Finland. Teddy har varit kontakt.
Utbytesstudent är inte med i NIU-utbildning, men spelar och tränar dock handboll med AHK.

SLAGET OM GÖTEBORG. Alla sammanräkningar är dessvärre inte på plats. Scandinavium är sena och har inte fakturerat klart ännu. Det lutar åt att det blir ett litet minus eller i bästa fall jämnt upp. Klubbarna delar på ett minus och det borde inte bli några stora pengar per förening enligt mina och Christer Anderssons beräkningar.

NOLHAGA KLUBBRUM. Nu är det i det närmaste klart på gamla kansliet i Nolhaga. Nytt golv är lagt och möbler är utbytta. Möbler sponsrade av Mio och Turnils. Dennis har gjort ett jättefint jobb och det känns jättekul att komma in på vårt nya klubbrum. Nu gäller det att göra det till den naturliga samlingsplatsen för alla våra medlemmar och supporters.

POTATISCUPEN. Första mötet om Potatiscupen 2014 har genomförts och spelschema, hallar, riktlinjer etc. diskuterades. Ungefär samma upplägg som förra året, men vissa ändringar kommer det att bli.
Årets cup krockar med Gränshandbollen för årskull -99, något som kan komma att påverka antal lag i den klassen.

SEH-MÖTE 17-18 JAN. Svensk Elithandboll har möte i Malmö 17-18 januari. AHK kommer att representeras av LA och MA.

REPRESENTATION HOS SPONSOR. En sponsor har köpt ett sponsorpaket där det ingår fem föredrag (15-20 min) på plats hos dem kl. 17.30-17.50 inför hemmamatch. CM har varit på de två första tillfällena och preliminärt tar LA 6/2, GH 16/3 och MB 25/3.

5. Ekonomi
SJ redogjorde för det ekonomiska nuläget. Följer i princip budget, och med en viss positiv tendens.
Åtgärder för att öka intäkterna är insatta där det är möjligt. Under januari kommer det att vara lämpligt att fokusera på 1973-klubben, då många höstprojekt som nytt klubbrum etc. är avslutade.
Damsektionen och Ungdomssektionen kommer in med budget till nästa styrelsemöte. Även Herrsektion och Kansli kommer att presentera önskade ramar inför 14/15.
Detta är sista året för ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen Alingsås till klubbchef. Från och med 2014 skall denna kostnad bäras av klubben.

6. Sportslig vision
Två workshop har genomförts 12/10 (herrelit) och 30/11 (ungdom och dam). Reflektioner från dessa båda tillfällen diskuterades med följande noteringar:

- Herrelit är i princip klar.
- Ungdomssektionen har en bra plan för vad som skall göras och hur det skall göras.
- Damsektionen har ett primärt behov att organisera sig för 14/15.
- Agendorna för ungdom och dam är relativt lika med fasta träningstider, NIU, ledarutvecklin, breddtänk, klubbrum etc.
- Viktigt att tänka Damlag i klubbens framtida arbete och inte bara Damsektion.
- Ledar- och handbollskompetens är A och O. Viktigt att ta till vara på gamla spelare och man måste vara beredd på att kompetens eventuellt måste köpas. Organisation och administration runt lagen är lättare att bemanna.

Beslut: Styrelsen gav i uppdrag till en arbetsgrupp att jobba fram ett beslutsunderlag där den sportsliga visionen tydliggörs.

7. Öppna frågor

Arbetsfördelning kansli
Förändringar har gjorts i arbetsbeskrivning/fokusområden för CM, vilket har lett till bra resultat för sponsorförsäljning och marknadsfrågor.

DS har jobbat med ungdomsfrågor vilket påverkat Ungdomssektionen positivt med ett färdigställt klubbrum bland annat.

Beslut: LA och SJ fick i uppdrag av styrelsen att arbeta fram förslag på nytt avtal, med arbetsbeskrivning, ansvar och ersättning, till CM så som klubbchef.

Framgångar för ungdomslagen
GH berättade om sportsliga framgångar för ungdomslagen där bland annat A-pojk gått vidare till steg 4 och fem pojkar (födda -98) tagits ut i Västgötalaget.

Biljettförsäljning
Biljettförsäljningen inne på kansliet leder till många avbrott för de som arbetar på kansliet. Något som påverkar andra kansliuppgifter negativt. Målsättningen är att ingen biljettförsäljning skall ske inne på kansliet. Lösningar diskuterades och kan vara på plats inom snar framtid. LA och SJ fick i uppdrag att förhandla klart.

8. Datum för nästa styrelsemöte
Nästa möte bestämdes till måndag 13/1 kl. 17.00.

Preliminära datum för säsongens styrelsemöten är: 17/2, 17/3, 14/4, 19/5 och årsmöte 4/6.

9. Mötets avslutande
Lennart förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:                           Justeras:


Magnus Borgh                           Lennart Anderberg

Skrivet av Magnus Borgh   
2013-12-15 22:37