Protokoll styrelsemötet 15 april 2013
Klicka på läs mer för att ta del av protokollet.

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10 med Alingsås Handbollklubb

Tid: Måndag 15 april 2013 kl. 17.00
Plats: Estrad Alingsås

Närvarande: Lennart Anderberg, Stefan Johansson, Magnus Borgh, Robert Wedberg, Gunilla Härnälv Ragnar Udin (§12-14)

Frånvarande: Anna-Karin Jansson, Mats Alm, Christer Mårtensson, adjungerande

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordförande Lennart Anderberg hälsade välkommen och öppnade mötet. Den föreslagna dagordningen fastställdes.

2. Val av justeringsmän
LA valdes att justera protokollet.

3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 9 2013-03-18 godkändes.

4. Klubbchefens rapport
I klubbchefens frånvaro framförde LA att CM önskade styrelsen reflektion av Potatiscupen.

SJ menade att vidden och strukturen av Potatiscupen är grymt imponerande och man känner stolthet över arrangemanget.
GH som för året hade en ny roll i receptionen i Cupcentret träffade många gäster som varit enbart positiva och inte hört några klagomål.
RWE har varit med som ledare för deltagande lag och märkte en enorm kvalitetshöjning i och med två halvlekar och Estrad som finalarena. Allt är uppgraderat och det är en stor skillnad och Potatiscupen har blivit en professionell turnering.
MB har varit på Nolhagaskolan och hjälpt till med gästande lag och utcheckningen. Massa glada miner och gästerna har verkligen varit nöjda med allt.
LA har varit aktiv i Cupcentret och mött många trevliga gäster och fantastiska människor i AHK som gör så mycket bra.

Sammantaget kan man så här dagen efter Potatiscupen säga att det varit en mycket lyckad turnering på alla plan. Stort tack till alla som hjälpt till!

LA berättade att den närmaste tiden kommer CM att fokusera på:
- Försäljning av seriebiljetter.
- Försäljning av LED-reklam.

5. Ekonomi
SJ rapporterade om årets resultat som tack vare två extra slutspelsmatcher blir positivt. Bokslutet kommer att göras klart inom kort.

SJ föreslog att årets vinst skall fylla på Eget kapital och att man även kan upplösa hallfonden in i Eget kapital. Exakt hur årets resultat skall disponeras beslutas när resultatet är känt.

Avtalet med Arenabolaget är långt gånget och bygger på en fast del för kansli samt en rörlig del för träningar och matcharrangemang. LA och SJ jobbar vidare.

6. Sponsorarbetet
LA redogjorde för arbetet med LED-reklamen under de två kvartsfinalmatcherna i Estrad Alingsås som givit goda förutsättningar för säljarbetet 13/14.

Matchställets reklam och sponsorer skall helst vara klart betydligt tidigare än förra året. Allt för att marknadsföring och fotografering skall kunna ske i god tid.

7. Estrad Alingsås
Arenagruppen har gjort ett fantastiskt arbete för att AHK kunde vara förberedda för att arrangera matcher i Estrad Alingsås, men rutinerna behöver samtidigt trimmas för vad som skall göras efter matchens slut. AHK är väl rustade för att kunna bli en resurs att nyttja vid allehanda arrangemang.

En utvärdering, kopplat till våra erfarenheter, kommer att göras och ledas av kansliet tillsammans med Arenabolaget. Särskilt fokus kommer att läggas på att skapa rutiner och överenskommelser för allt praktiskt som t ex förrådsutrymmen och lås.

8. Elevboende NIU
LA berättade om ett hus med två möblerade lägenheter och plats för sex ungdomar. Möjlighet finns att hyra huset och hyra ut i andra hand till elever som går NIU och inte har hunnit lösa eget boende i Alingsås.

Risk finns att någon hoppar av utbildningen och flyttar hem och då får AHK betala hyran. Men samtidigt är upplägget en möjlighet att hyra ut till spelare vid behov.

Beslut: Styrelsen gav LA i uppdrag att gå vidare med förhandlingar med hyresvärden via boendegruppen.

9. Årsmötet 29/5
MB meddelade att Elver Jonsson fått frågan om att återigen vara årsmötets ordförande och svarat positivt. Lokal skall bokas i Estrad Alingsås.

MS kommer att be sektions- och funktionsansvariga att skriva sin respektive del i verksamhetsberättelsen. Årsmötet skall annonseras i lokaltidning, hemsidan, facebook.

10. Årets AHK:are
Förslag på personer för Årets AHK:are diskuterades. Beslut tas nästa styrelsemöte.

11. Utestående ärenden
Listan med Utestående ärenden diskuterades och bockades av.

12. Övriga frågor

Avslutningsfest
Någon form av enkel festlighet för alla som jobbat för AHK i Estrad Alingsås och de som haft ansvar under Potatiscupen diskuterades. LA tar med sig frågan till klubbchefen för att höra om hur gå vidare.

Landskamp 16/6
RU berättade att planeringen inför landskampen Sverige-Holland i Estrad Alingsås. Erfarenheterna från de två kvartsfinalerna är värdefulla. Samtal med SEH och SHF ger tillbaka att AHK är kända som en välskött förening.

Arrangör är Estrad Alingsås tillsammans med Svenska Handbollslandslaget AB. AHK kan vid förfrågan vara med och genomföra arrangmanget.

AHK-låt
En förfrågan från HJ och arrangörsgruppen hade inkommit om ekonomiskit bidrag för att kunna slutföra en AHK-låt skriven av Gustav Löfstrand.

Beslut: Styrelsen beslutade att låta klubbchefen avgöra hur gå vidare.

Organisation
Styrelsen gör en uppföljning av säsongen 12/13, som skall ligga till grund för förslag på riktlinjer för organisation, arbetsbeskrivningar och eventuell rekrytering av personal. LA jobbar vidare med frågan.

Dessutom bör former hittas för hur AHK kan bli fler som vill och kan hjälpa till samt fånga upp nya personer.

Doping
RWE redogjorde för rapporter som visar att det finns risk för dopingklassade substanser i 15% av allt kosttillskott som säljs i Sverige. Det finns ett misstänkt dopingfall i Västsverige, men det rör inte en spelare i Alingsås HK. Informationen om ovanstående skickas vidare till klubbchefen.

13. Nytt datum för nästa styrelsemöte
Nästa möte bestämdes till måndag 20 maj kl. 17.00 i Estrad Alingsås.

Datum för årsmöte är 29/5.

14. Mötets avslutande
Lennart förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:                          Justeras:


Magnus Borgh                          Lennart Anderberg

Skrivet av Magnus Borgh   
2013-04-24 20:37