feed-image 
Alingsås HK:s organisation


Valberedning
Ordförande Anna-Karin Jansson
Melker Härnälv
Anders Atterling
Styrelse
Ordförande Anders Atterling
V. ordförande Staffan Marklund
Kassör Stefan Johansson
Sekreterare Jessica Carlsson
Ledamöter Ulrica Granqvist
Jan Bergerud
Ragnar Udin
Richard Fredriksson
Kansli
Klubbchef Christer Mårtensson
Kanslist Senior, Ekonomi
Lena Lindqvist
Kanslist Ungdom Maria Sundén
Utbildning/Sportsligt Ungdom
Martin Lernås
Reception Maria Coste
Arrangemang/Evenemang Magnus Löfström
Vaktmästare Inge Qarlsson
Sektioner

Damkommitté ordförande
Per Ottosson
Herrkommitté ordförande
Kansli / Christer Mårtensson
Ungdomskommitté ordförande
Kansli / Martin Lernås
Funktioner/ansvarsområden
Handbollsgymnasium Ulf Granander
Sven-Åke Erikson
Potatiscupen Christer Mårtensson
Partnersgruppen Christer Mårtensson
Partnersaktivitetsgruppen Christer Gustafsson
1973-klubben Melker Härnälv
Marknadskommunikation Staffan Marklund
Hemsida / sociala medier
Maria Sundén
Press & media Magnus Löfström
Blåljus
Amy Fredriksson