feed-image 
Alingsås HK:s organisation


Valberedning
Ordförande Anna-Karin Jansson
Melker Härnälv
Anders Atterling
Styrelse
Ordförande Anders Atterling
V. ordförande Richard Fredriksson
Kassör Karin Axelsson
Sekreterare Richard Fredriksson
Ledamöter Ulrica Granqvist
Jan Bergerud
Julia Härnälv
Per Ottosson
Kansli
Klubbchef Christer Mårtensson
Kanslist Senior, Ekonomi
Lena Lindqvist
Kanslist Ungdom Maria Sundén
Utbildning/Sportsligt Ungdom
Martin Lernås
Reception Hetaher Andersson
Arrangemang/Evenemang Magnus Löfström
Vaktmästare Inge Qarlsson
Sektioner

Damkommitté ordförande
Ulrica Granqvist
Herrkommitté ordförande
Kansli / Christer Mårtensson
Ungdomskommitté ordförande
Therese Sonesson
Funktioner/ansvarsområden
Handbollsgymnasium Ulf Granander
Sven-Åke Erikson
Potatiscupen Maria Sundén
Partnersgruppen Christer Mårtensson
Partnersaktivitetsgruppen Christer Gustafsson
1973-klubben Melker Härnälv
Marknadskommunikation Christer Mårtensson
Hemsida / sociala medier
Maria Sundén
Press & media Magnus Löfström
Blåljus
Amy Fredriksson