Information om personuppgifter

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR som nu träder i kraft arbetar även vi med att förtydliga och säkerställa hantering av personuppgifter. Ta gärna del av vårt arbete genom att läsa denna artikel.

AHK är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som sparas i klubbens olika register. Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) av den nya dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation), vilket gör att kraven förändras något mot tidigare.

Med anledning av dessa förändringar har vi antagit en Integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

» Integritetspolicy

Vi på AHK har alltid värnat om din personliga integritet och det kommer vi fortsättningsvis alltid att göra. Som klubb har vi information om våra medlemmar, partners/sponsorer, de som begärt info från klubben och de som köpt biljetter via AHK. Vi sparar dina personuppgifter och/eller kontaktuppgifter för att kunna hantera ditt medlemskap/partnerskap/framtida biljettköp och/eller sända information till dig. Uppgifterna används bara för internt bruk och lämnas inte ut till någon tredje part. De uppgifter vi hanterar är namn och e-postadress. 

Önskar du inte längre finnas med i vårt register eller om du vill begära rättelse av eller få information om de uppgifter vi har om dig kan du ta kontakt med AHK via mejl, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .

Skrivet av Maria Sundén