Kallelse: Årsmöte 30 maj

Påminnelse!

Då är det dags att kalla till Årsmöte onsdag 30 maj. Tag del av kallelsen och information om årsmöteshandlingar.

KALLELSE

Datum: 30 maj
Tid: 18.00-19.00
Plats: Foajén, Estrad Alingsås
Entré: Öppnar kl.17.30, dörrar på å-sidan mitt emellan fd. Turistbyrån och AHK Kansli
Röstberättigade: Medlemmar i Alingsås HK, aktiva och stöd
Motioner: Skall vara AHKs kansli tillhanda senast torsdag 17 maj. Märk skrivelsen/kuvert med "Motion Årsmöte 2018".
 

» Årsmöteshandling

» Årsredovisning

Skrivet av Maria Sundén