Ny_styrelse_2017
Alingsås HKs styrelse 17/18, saknas gör Ragnar Udin

Ny ordförande valdes på Årsmötet

Torsdagen den 1 juni hölls Årsmötet i Estrads foajé. Ett 50-tal medlemmar tog chansen att få höra om säsongen som gått och om säsongen som nu startat. Sittande ordförande sedan 8 år, Lennart Anderberg, valde att tacka för sig och ny ordförande för Alingsås HK heter Anders Atterling.

Ordningsman och tillika mötesordförande var Kristina Grapenholm som med bravur såg till att agendan gicks igenom och att frågorna som ställdes blev besvarade. Tack ännu en gång, Kristina, för ditt fantastiska sätt att leda mötet.

Ny_och_avgende_ordfrande_2017
Lennart Anderberg avtackades av Anders Atterling

Det var inte bara Lennart som tackade för sig, även Mats Alm tackade nej till fortsatt uppdrag i styrelsen denna säsong. Därmed fick vi två nya ledamöter och alla i styrelsen presenterade sig under mötet.

Styrelsens ledamöter säsongen 17/18 Anders Atterling, ordförande, Staffan Marklund, Stefan Johansson, Jan Bergerud, Ragnar Udin, Ulrica Granqvist, Jessica Carlsson (ny) och Rickard Fredriksson (ny).

Årets AHKare "Bäst Före"-gruppen

*Detta är ett gäng som ända sedan inträdet i Estrad arbetat för AHKs allra bästa. Och med tanke på vad gruppen kallas vill vi förtydliga att datumet sträcker sig enligt vår förhoppning långt, mycket långt bort." Så löd motiveringen som lästes upp av Lennart Anderberg.

Som Magnus Löfström säger:

- Denna grupp på dryga 5 personer är inte bara Bäst Före, man är även Bäst Under och Bäst Efter.

Magnus syftar på att gruppen arbetar hårt med våra matcharrangemang både innan, under och efter match. De har också en fantastisk känsla att ställa upp på alla de arrangemang som AHK efterfrågas på. Stort tack för ert fantastiska arbete, säger Styrelsen.

rets_AHKare_Bst_Fre_gruppen
Bäst Före-gruppen representerades av Bo Andersson och Anders Aronsson

Så var säsongen 2016/2017 till ända och åter igen ett stort tack till alla!

Skrivet av Maria Sundén