Protokoll Damkommittémöte 28 april

Datum:           2015-04-28

Tid:                17:30 – 20:00

Plats:             Estrad

Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Elisabeth Klingvall (EK), Jari Hovisalo (JH), Martin Larsen (ML), Peter Hafström (PH), Catarina Bergqvist

Inbjuden kansliet: Lena Lindqvist

Sportrådsdelen av mötet: Niklas Lagerström (NL)

 

Protokoll Damkommittémöte nr 9 (14/15)

1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.


2, Val av justeringsman.

GH och EK valdes att justera protokollet.


3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.


4, Genomgång av pågående aktiviteter/arbetspunkter.

Aktivitetslistan gicks igenom och genomförda punkter bockades av.


5, Damkommitténs organisation nästa säsong.

GH fortsätter att leta kandidater till DK. Både till nya ansvarsområden och till sin egen roll. Sportrådet ersätts av Christer Mårtensson i samarbete med tränarna.

Engagemang kring damlaget ska inte behöva innebära att personen i fråga sitter med i DK. I DK sitter personer som har ansvar för sina respektive områden, men som kan ta hjälp av frivilliga krafter. De områden som identifierats för tillsättning av ansvarig är; Ordförande, sekreterare/administratör, ekonomi, integrering mellan dam- och ungdomssektion, sponsorer, matcharrangemang samt media- och kommunikation. Kandidater finns till flera av rollerna, och kommer troligen innebära byten av uppgifter för vissa medlemmar i DK.

 

6, Rapport från tränarna/sportrådet.

TJ och NL har haft individuella samtal med Christer Mårtensson. Kontrakten gäller ytterligare en säsong och tanken är att uppdraget fullföljs.

Tre spelare har aviserat att de slutar. Skälen varierar från motivationsbrist till slitna kroppar och problem att kombinera handboll i Alingsås med arbete på annan ort. Ytterligare två spelare är tveksamma till fortsättning.

Rekrytering av nya namn pågår. Provträning för sex nya spelare kommer att hållas i maj månad. Kontakt är tagen med ytterligare några nya spelare, och förhoppningen är att truppen blir bredare till nästa säsong.

En lagledare/materialförvaltare behövs och står högt på önskelistan. Uppgifterna kan om möjligt fördelas på flera personer.

Ett lag är anmält till seriespel i AF+98-serie. Detta för att erbjuda våra överåriga A-flickor fortsatt seriespel.

Oklart kring tränare för AHK 09 kommande säsong. Gustav Sanfridsson slutar troligen. Vi hoppas att Andreas Wedlund fortsätter sitt uppdrag.


7, Matcharrangemang

Nolhaga kvarstår som damlagets hemmaarena då laget trivs med spel där och har sitt eget omklädningsrum. Möjligen kan fler än en match under säsongen flyttas till Estrad.

 

8, Övriga frågor

A, Tränare A-flick

Klubben har sagt upp kontraktet med Malin Andersson.

 

9, Kommande möten

28 maj kl. 17.30-19 i Estrad. Efter mötet gemensam måltid på Momenti Liberi.

 

10, Mötets avslutande

GH förklarade mötet avslutat.Vid protokollet

Martin Larsen

Justeras

Elisabeth Klingvall                Gunilla Härnälv

Skrivet av Martin Larsen   
2015-05-05 18:07