Protokoll Damkommittémöte 31 mars

Datum:           2015-03-31

Tid:                17:30 – 20:00

Plats:             Nolhaga

Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Elisabeth Klingvall (EK), Jari Hovisalo (JH), Jan Nilsson (JN), Martin Larsen (ML), Bo Bengts (BB), Andreas Wedlund (AW)

Inbjuden kansliet: Lena Lindqvist

Sportrådsdelen av mötet: Niklas Lagerström (NL)


Protokoll Damkommittémöte nr 9 (14/15)


1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.


2, Val av justeringsman.

GH och EK valdes att justera protokollet.


3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.


4, Genomgång av pågående aktiviteter/arbetspunkter.

Aktivitetslistan gicks igenom och reviderades.


5, Övrigt AHK (till/från kansli, styrelse, UK, herr)

Vid avancemang kommer vi att hamna i division 1 södra. Det finns utrymme i budget för spel på högre nivå.

Michelles minnesfond nyttjas lite för sällan. Vi behöver öka medvetenheten om fonden bland ungdomstränarna.


6, Ekonomi

Inget att notera.


7, Utbildning

Alla tränare i klubben är inbjudna till SISU:s föreläsning med Jim Thuresson.


8, Rapport från tränarna/sportrådet.

Christer Mårtensson har haft möte med damtränarna och redovisat resultaten av de individuella samtalen med spelartruppen. Nu följer individuella samtal även med tränarna.

Arbetet med att hitta nyförvärv inför kommande säsong har startat.

Beslut kring sammansättningen av gruppen A-flick/Damjunior skjuts på framtiden.

AHK 99 har haft få spelare på träningarna på slutet. Främst på grund av sjukdomar. Tvingades även lämna WO till en match i sista omgången. Laget slutade sist i serien men var ingen slagpåse.


9, Matcharrangemang

Inget att notera.


10, Övriga frågor

A, Sammansättning av DK

Diskussion kring nästa säsongs sammansättning av DK startades. Några personer har sedan tidigare meddelat att de ämnar lämna sina uppdrag.


11, Kommande möten

Tisdag 28/4 kl 17.30-20 SR och DK i Estrad.


12, Mötets avslutande

GH förklarade mötet avslutat.

.

Vid protokollet

Martin Larsen

Justeras

Elisabeth Klingvall                Gunilla Härnälv

Skrivet av Martin Larsen   
2015-04-10 18:13