Protokoll Damkommittémöte 2 feb

Datum: 2015-02-02

Tid: 17:30 – 20:15                  

Plats: Estrad

Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Elisabeth Klingvall (EK), Catarina Bergqvist (CB), Fredrik Andersson (FA). Sportrådsdelen av mötet: Jari Hovisalo (JH), Niklas Lagerström (NL), Malin Andersson (MA).Adjungerade: Lennart Anderberg (LA), Lena Lindqvist (LL)

Protokoll Damkommittémöte nr 7 (14/15)

1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

2, Val av justeringsman.

GH och AS valdes att justera protokollet.

3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

4, Genomgång av pågående aktiviteter/arbetspunkter.

Planering ska göras av ny träff för damsektionen. Träffen ska ske under våren eller tidig höst.

5, Övrigt AHK (till/från kansli, styrelse, UK, herr)

LA informerade i mötets början om AHKs ekonomi och hur det kommer ekonomiska fördelar i samband med SM–guld och Champions League spel. Även kostnadsmassan förändras i samband med de ökade intäkterna. Det är av största vikt vid budgetarbetet att vi inte fortsätter öka på våra kostnader utan istället anpassar dem efter en ”normal” säsong.Den centrala punkten i klubbens verksamhet är matchen som elitlaget spelar. Den är vår största och viktigaste produkt om vi skall fortsätta vara en elitklubb. I och med att vi är en elitklubb idag och inte en landsortsklubb har vi även möjlighet att kunna ha lite högre budget för ungdoms- och  damverksamheten än vad som kan anses brukligt hos andra klubbar och  div 2 spel. Det är inte helt problemfritt att bedriva både en elitverksamhet och samtidigt vara den lilla lokala klubben där damlag och ungdomsverksamhet skall samsas med elitverksamhet. AHK är dock fast beslutna att fortsätta vara en elitklubb samtidigt som vi skall fortsätta utvecklas på både dam och ungdomssidan.

6, Ekonomi

DK:s budget för kommande säsong är reviderad utifrån senaste årens utfall. Budget för juniorlag har tagits bort.

7, Utbildning

Träffen den 17 januari var uppskattad. Ledare för damlag och A-flickor ser gärna flera träffar.

8, Rapport från tränarna/sportrådet.

GH informerade om att Christer M påbörjat samtalen med damlagsspelarna för att bilda sig en uppfattning om truppen och framtiden.


NL informerade från damlaget att det varit bra träningar med många spelare på plats på sista tiden. Laget siktar på tredjeplatsen, vilket kan räcka för kvalspel.


Diskuterades hur tider hos rehab används. EK tar kontakt med Torbjörn för att få en uppfattning hur listan med tider ser ut och används.


MA informerade från A-flickor. Runt 25 som tränar. 4 har uppehåll. Skadade spelare får ofta fel råd o utredningar från sjukgymnaster som de besöker. MA efterlyser tips på bra idrottsskadespecialister. 


Som det ser ut i dagsläget kommer vi inte att ha något seriespelande DJ lag nästa säsong.


GH informerade från AHK09 om bra stämning och många på träning och matcher. Damlagsspelare på plats som funktionärer vid senaste matchen.


GH påpekade att DK måste visa för styrelsen var damlaget ska stå framöver. Alla sektioner måste jobba för att klubben ska få en bra sammanhållning.

9, Matcharrangemang

Caféet i Nolhaga har varit stängt i samband med matcher. Maria S kollar tänka öppettider.


From matchen 21 mars är AS bortrest. AS ansvarar för att hennes arbetsuppgifter före under och efter dammatch tas omhand av någon annan under hennes frånvaro.


Efter mötet har UK tagit kontakt med DK för att flicklag ska få spela i pausen vid damlagsmatcher. DK är positiva.

10, Övriga frågor

A, 50/50-lotterDamkommittén säljer 25/2. Tjejer från fd DJ samt CB kommer att sälja denna dag. GH sammanhållande.

B, KnäträningsfilmML har pratat med Damlaget om vem som ska förevisa träningen men har ej fått återkoppling. ML kan åka ner på valfri träning ändå för att få klart den efterfrågade knärehabfilmen.

C, PotatiscupenAlla inom DK, som har möjlighet, ska delta i arrangemanget kring Potatiscupen.

D, DKs medlemmarAS aviserar att detta är sista säsongen för henne i DK.

11, Kommande möten

Måndag 23/2 kl 17.30-20 DK, SR gemensamt möte. SR-frågor ca 18-18.30
Måndag 23/3 kl 17.30-19 (SR) 19-21 (DK)

12, Mötets avslutande

GH förklarade mötet avslutat..


Vid protokollet Catarina Bergqvist

Justeras Ann-Sofie Svensson Gunilla Härnälv

Skrivet av Martin Larsen   
2015-02-24 12:23