Protokoll Damkommittémöte 15 dec

Datum:           2014-12-15

Tid:                18:00 – 20:15

Plats:             Estrad

Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Jan Nilsson (JN), Martin Larsen (ML), Elisabeth Klingvall (EK), Catarina Bergqvist (CB), Fredrik Andersson (FA), Håkan Svensson (HS)

 

Protokoll Damkommittémöte 15 dec 2014

1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.


2, Val av justeringsman.

CB och GH valdes att justera protokollet.

 

3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

4, Genomgång av pågående aktiviteter/arbetspunkter.

Inga nya punkter.

 

5, Övrigt AHK (till/från kansli, styrelse, UK, herr)

Se punkt 6.

 

6, Ekonomi

DK:s budget för kommande säsong är inlämnad till styrelsen men ingen återkoppling har skett ännu. Budget är något uppräknad då den är anpassad för division 1.

 

7, Utbildning

Inbjudningarna till föreläsningen 17 januari är ute. DK utgår från att alla från damsektionen närvarar. Berörda ungdomsledare samlar in anmälan från sina lag och meddelar Gunilla om närvaro.


Lättare frukost kommer att serveras. Föreläsningen följs av diskussioner i grupp, kring flick- och damidrott. DK utarbetar diskussionsunderlag samt bjuder på lättare förtäring.

 

8, Rapport från tränarna/sportrådet.

Tung förlust mot Aranäs och två nya skador som tunnar ut truppen. Det börjar se svårt ut att nå division 1 av egen kraft.

 

9, Matcharrangemang

Fortfarande inget motstånd bokat till Michelles minne. Nytt lag kommer tillfrågas för att kunna lösa arrangemanget.

 

10, Övriga frågor

A, 50/50-lotter

Damjuniorerna kan ej sälja lotter vid tre tillfällen. Frågan går till AHK 09, Damlaget och Damkommittén istället. Det behövs sex personer per match. GH löser bemanning.

B, Knäträningsfilm

ML har pratat med Damlaget om vem som ska förevisa träningen men har ej fått återkoppling. A-flickorna ett möjligt alternativ för filmning.

 

15, Kommande möten

Måndag 26/1 kl 17.30-19 (SR) 19-21 (DK)

Måndag 23/2 kl 17.30-19 (SR) 19-21 (DK)

Måndag 23/3 kl 17.30-19 (SR) 19-21 (DK)

 


16, Mötets avslutande

GH förklarade mötet avslutat.

.

Vid protokollet                                             Justeras

Martin Larsen                                              Gunilla Härnälv, Catarina Bergqvist

Skrivet av Martin Larsen   
2015-01-08 12:45