Protokoll Damkomittémöte 20 okt

Datum: 2014-10-20

Tid: 19:00 – 21:00

Plats: Estrad

Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Jan Nilsson (JN), Fredrik Andersson (FA), Catarina Bergqvist (CB)

 

Protokoll Damsektionens möte nr 4 2014/2015

1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.


2, Val av justeringsmän.

GH och JN valdes att justera protokollet.


3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Godkändes protokollet.


4, Övrigt AHK (till/från kansli, styrelse, UK, herr)

CE: Problem med leverans av träningströjor till dam. Dröjer till januari.

Kopiator behövs i Nolhaga. GH kollar upp detta.


5, Ekonomi

DK startar budgetarbetet i nov-dec. DK behöver uppföljning av årets utfall.


6, Utbildning

Gemensam aktivitet med hela damsektionen planeras till lördag 17 januari kl 9-12. Planering för gemensam frukost med efterföljande föreläsning. DK undersöker om SISU kan vara behjälpliga med föreläsare, gärna kvinnlig. Tema: mental träning.

Frågeställningar som också bör tas upp: Hur får vi tjejer att stanna kvar o satsa på handbollen. Sida 2 av 2


7, Till/från Sportrådet.

Nästa års damlagstrupp diskuterades. Framtiden för DJ diskuterades.


8, Matcharrangemang

A, Michelles Minne; förslag 6 jan mot Kungälv FA. FA stämmer av med Torbjörn.

B, DJ-match; Sekretariatet bemannat.

C, 23/11 samarrangemang i Estrad; Dam, Herr, HP. JN kollar med Magnus hur vi lägger upp ansvaret.


9, Övriga frågor

A, Listan över säsongsaktiviteter

Allt är på gång eller ordnat.


10, Datum för säsongens möten

Kommande möten bestämdes enligt följande:

Måndag 17 nov: SR+DK 17.30-19, DK 19-21

Måndag 15 dec: DK 18-20

Måndag 21 januari: SR+DK 17.30-19, DK 19-21

Måndag 23 februari: SR+DK 17.30-19, DK 19-21

Måndag 23 mars: SR+DK 17.30-19, DK 19-21


11, Mötets avslutande

GH förklarade mötet avslutat.


Vid protokollet

Catarina Bergqvist

Justeras

Jan Nilsson   Gunilla Härnälv

Skrivet av Martin Larsen   
2014-11-06 11:33