Protokoll Damkommittémöte 20 maj

Datum och tid: 20 maj 2014 kl. 18.15                          Plats: Estrad Alingsås

Närvarande: Ulf Granander (UG), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Fredrik Andersson (FA), Jan Nilsson (JN), Martin Larsen (ML)

Frånvarande:

Sekreterare: Martin Larsen                                           Justerare: Ulf Granander

 

1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter


Fotografering är avklarad. Önskemål om att få ett fast foto på damlagets sida istället för, som nu, ett foto med rörelse.

Valberedningens arbete med ersättare till UG fortskrider.

A-flickorna kommer att tillhöra damsektionen från nästa säsong.

 

2, Rapport från tränarna/sportgruppen

Juniortruppen kommer bestå av spelare födda 1995-98, varav de äldsta spelarna även kan träna med damlaget.

Kontrakten för damlaget är upplagda på ett, två eller tre år.

Truppen är under uppbyggnad men ser i nuläget bra ut. Några potentiella nyförvärv finns och ytterligare några kontakter ska tas. En materialförvaltare behövs.

 

3, Ekonomi/Budget

Budgetmötet ställdes in. DK avvaktar besked från klubbchefen kring poster där det finns oklarheter.


4, Matcharrangemang

DK tar för givet att herr- och dammatcher inte schemaläggs så att matcherna krockar kommande säsong. Samarrangemanget i Estrad med HP och herrlag var ett välkommet inslag som DK vill se en fortsättning på.

 

5, Återkoppling från spelare

Två spelare kommer att lämna truppen. JN pratar med dessa spelare.

 

6, Ärenden till/från AHKs styrelse

JN skriver DK:s verksamhetsberättelse.

 

7, Övriga frågor

Inget att notera.

 

8, Nästa möte

Traditionell avslutningsmiddag bestämdes till 11 juni.

Skrivet av Martin Larsen   
2014-06-03 16:21