Protokoll Damkommittémöte 17 mars

Datum och tid: 13 mars 2014 kl. 18.15                         Plats: Estrad, kansliet

Närvarande: Ulf Granander (UG), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Fredrik Andersson (FA), Janne Nilsson (JN)

Frånvarande: Martin Larsen (ML)

Sekreterare: Catarina Eliasson                                     Justerare: Ulf Granander

 

1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter


Fotografering klar. JN pratar med ML så att damlagets bild kommer ut på hemsidan. Ser över till nästa säsong om även lagbilder på övriga lag kan läggas upp på något smidigt sätt.

Ny person till ordförandeposten i DK kvarstår. Damkommittén behöver även bemannas av några fler.

Styrelsen har tagit beslut om att A-flick kommer att tillhöra DK organisatoriskt från nästa säsong.

 

2, Rapport från tränarna/sportgruppen


Ledarorganisationen för nästa säsong håller på och ses över.

FA bokar upp möten under april med alla spelare i damlaget inför kontraktsskrivning för kommande säsong/säsonger.

Möte med HK Brätte är inte inbokat ännu.3, Ekonomi/Budget

Budget inför säsong 2014/2015, muntligt godkännande från Stefan J. Det betyder att Sportrådet nu kan påbörja kontraktsdiskussioner med spelarna.

20 st bollar beställs för leverans nu till försäsongen. FA återkommer med vilken sort som skall beställas.


4, Matcharrangemang

I veckan avgörs det om det blir kval till division 1, sista seriematch 23/3. Kval kommer att spelas i två nivåer, Semi off och Direkt off. Semi off avgörs i bäst av två matcher (sammanlagda resultatet) via hemmamatch helgen 5-6/4. Troligen 6/4 eftersom det är Potatiscup samma helg. Bortamatch helgen efter. Vinnaren i denna Semi off går vidare till Direkt off i bäst av tre matcher. Den eventuella hemmamatchen där kommer att spelas 21/4, följt av två bortamatcher. AS ansvarar för bokning av blommor o speaker om det blir aktuellt.

Bra aktivitet för de båda lagen som har varit med på VIP-inbjudan till damlagets hemmamatcher. Hittills har det varit för F99 och F00/F01.


5, Återkoppling från spelare

Inget aktuellt.


6, Ärenden till/från AHKs styrelse

Inget förutom under punkt 1 och 3.

 

7, Övriga frågor

  1. a)      Fråga inkommit från Richard Fredriksson angående bidrag till cup/träningsläger för juniorer. CE svarar.
  2. b)      SHF:s årliga tävlingskonferens har frågeställningar som förmedlas ut till föreningar via distriktet. FA svarar på dessa frågor.
  3. c)      Genomgång och uppdatering av rutinlista. Denna lista kommer att användas både inom DK och förmedlas vidare till kansliet.

 

8, Nästa möte

14 april 18.15 Estrad, kansliet

Skrivet av Martin Larsen   
2014-03-25 18:59