Protokoll Damkommittémöte 17 feb

Datum och tid: 17 februari 2014 kl. 18.15                                         Plats: Estrad

Närvarande: Ulf Granander (UG), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Janne Nilsson (JN), Martin Larsen (ML), Fredrik Andersson (FA), Jenny Fredriksson (JF)

Inbjuden: Lena Lindqvist (LL)

Sekreterare: Martin Larsen                                           Justerare: Ulf Granander

 

1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter


Fotografering kommer att ske i samband med invigning av nya klubbrummet 28 februari.

Styrelsen har inte funderat över ny kandidat till ordförandeposten i DK. Styrelsen lägger denna uppgift på valberedningen. 


2, Rapport från tränarna/sportgruppen

Både egna och andra lags resultat har gått med oss på slutet. Vi har nu åtminstone en kvalplats i egna händer.

Johanna Rist bröt fingret i senaste matchen och är borta resten av säsongen.

HK Brätte har givit positiv feedback på vårat förslag om samarbete. De inväntar nu AHK:s nästa initiativ.

Det finns en fortsatt diskussion kring hur träningsgrupperna ska se ut nästa säsong och om   A-flick ska sorteras in under DK:s ansvar. Inga slutgiltiga beslut är tagna.

Det behövs en lagledare/materialförvaltare till damlaget nästa säsong.

3, Ekonomi/Budget

Diskussion om tränings- och matchkläder samt bollbeställningar med LL:
CE och LL har vidare kontakt angående detta.

 

4, Matcharrangemang

Samarrangemanget med Elitlag och HP i Estrad var lyckat. DK hoppas att det kan bli ett återkommande event.

Med start vid nästa hemmamatch kommer flicklagen bjudas in för att se matchen, och för att få lite förhandsinformation från Torbjörn och någon spelare. Flickor -99 är först ut.

Det är lite oklart kring hur schemat kring inbjudningarna ser ut. AS tar kontakt med Gunilla Härnälv för att reda ut frågan.


5, Återkoppling från spelare

Inget att notera


6, Ärenden till/från AHKs styrelse

Se punkt 1.

 


7, Övriga frågor

a) Säsongsrutiner

CE presenterade ett utkast till lista över rutiner kring DK:s verksamhet under året. DK gick igenom listan och lade till punkter, och fördelade ansvar på punkterna. Färdig lista kommer att delges kansliet för att föras in i deras lista över hela klubbens årsplanering.


8, Nästa möte

Kommande möten är planerade till 17/3 och 14/4.

Skrivet av Martin Larsen   
2014-02-28 15:04