Protokoll Damkommittémöte 20 jan

Datum och tid: 20 januari 2014 kl. 18.15                                           Plats: Estrad

Närvarande: Ulf Granander (UG), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Janne Nilsson (JN), Martin Larsen (ML), Fredrik Andersson (FA)

Frånvarande: Jenny Fredriksson (JF)

Inbjuden: Magnus Löfström

Sekreterare: Martin Larsen                                           Justerare: Ulf Granander

 

1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter


Inget kvarstående.


2, Rapport från tränarna/sportgruppen

Kontakt tagen med Brätte för eventuellt framtida samarbete och utbyte. Alingsås ska vara ett naturligt steg för spelare från Vänersborg, som vill ta sig vidare i karriären.

Ett par spelare i truppen dras med långvariga skador. För vissa krävs operation, för andra handlar det om rehabträning.

DK gick igenom FA:s förslag till mål och visioner för Damsektionen till år 2017.


3, Ekonomi/Budget

CE kontaktar Stefan X för ett möte kring kommande budget.

Damspelare efterfrågar en overall som kan fås i dammodell. Så är inte fallet med nuvarande val av klubboverall. Frågan tas upp på ovan nämnt möte.

DK beslutade att stå för anmälningsavgiften till utlandscup i Spanien där Damlaget vill deltaga. Eventuellt finns utrymme i budget för att även subventionera delar av resekostnaden.4, Matcharrangemang

Frågor och funderingar kring kommande samarrangemang med Herrlag och HP i Estrad reddes ut. Magnus Löfström tog med sig några av frågorna till styrelsen och DK blev medvetna om vilka delar som måste planeras och förändras i jämförelse med normala arrangemang i Nolhaga. Matchtider blir 13.30 Dam, 16.15 Herr, och 18.30 HP.

5, Återkoppling från spelare

Inget att notera


6, Ärenden till/från AHKs styrelse

Se stycke 1 och 2 under punkt 3.

UG kontaktar Lennart Anderberg för att ta reda på hur arbetet med rekrytering av ny ordförande för DK fortskrider.


7, Övriga frågor

a) A-flick


DK diskuterade om A-flick ska ingå i Damsektionen från och med kommande säsong. Så har redan skett på pojksidan i och med NIU. DK tror att det skulle ge många fördelar för organisationen att införliva A-flick i Damsektionen.


b) Lagfoto

ML kontaktar Torbjörn för att hitta ett lämpligt tillfälle.


8, Nästa möte

Kommande möten är planerade till 17/2, 17/3 och 14/4.

Skrivet av Martin Larsen   
2014-01-24 17:51