Protokoll Damkommittémöte 17 dec

Datum och tid: 17december 2013 kl. 18.00                                       Plats: Candidator

Närvarande: Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Fredrik Andersson (FA), Jenny Fredriksson (JF)

Frånvarande: Janne Nilsson (JN), Martin Larsen (ML)

Sekreterare: Jenny Fredriksson                                    Justerare: Catarina Eliasson

 

1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter

Inget att notera.

 

2, Rapport från tränarna/sportgruppen

Individuella samtal påbörjade med varje spelare.

Nyförvärvet är på plats.

Inventering påbörjad av AHK09

Damspelarna arbetar för att kunna åka på en utlandscup till sommaren 2014.


3, Ekonomi/Budget

Vi ligger bra i fas gällande vår budget.

Arbetet med budgeten för säsongen 2014/2015 är påbörjad.


4, Matcharrangemang

Michelles minne: Matchdatum och motståndare är färdigt inom kort.

Mötet beslutar att förslaget från Ungdomskommittén, gällande att bjuda in flicklag till damlagets hemmamatcher är ett mycket bra förslag som vi kommer arbeta vidare med.

 

5, Återkoppling från spelare

Inget att notera.

 

6, Ärenden till/från AHKs styrelse

Efter vårt deltagande på Workshopen den 30 november framkom det att en grupp ska tillsättas för att hjälpa styrelsen att ta fram underlag till AHK framtida vision. Mötet diskuterade eventuella namn till denna grupp som kan representera damsektionen.7, Övriga frågor

Damspelarna kommer från och med vårsäsongen att gå ner på flicklagens utvalda träningar för att delta. Detta är ett samarbete mellan damsektionen och ungdomssektionen som startat.

En årsplanering med aktiviteter kommer sammanställas och skickas över till kansliet.8, Nästa möte

20 januari 18:15 på Estrad

Skrivet av Martin Larsen   
2014-01-07 15:35