Protokoll Damkommittémöte 14 nov

Datum och tid: 14 november 2013 kl. 18.00                            Plats: Candidator


Närvarande: Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS) Jan Nilsson (JN), Martin Larsen (ML), Fredrik Andersson (FA), Torbjörn Johansson (TJ), Jari Hovisalo (JH), Jennie Fredriksson (JF), Niklas Lagerström (NL)


Frånvarande: Ulf Granander (UG)


Sekreterare: Martin Larsen                                           Justerare: Jan Nilsson
 

 

1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter

Inga kvarstående punkter.


2, Rapport från sportrådet


Ett nyförvärv är på ingång. Spelare som breddar uppställningen på nio meter. Förväntas vara spelklar inom två veckor.


3, Ekonomi/Budget


Efter halva budgetåret ser siffrorna bra ut. DK ligger en bit under budget.

4, Matcharrangemang


Datum för Michelles minne ska fastställas. JF kontaktar TJ för att stämma av om Skara bokats till ett visst datum. JF meddelar sedan AS.

Det är mycket olyckligt att det finns matchkrockar vid hemmamatcher för damer i Nolhaga och herrar i Estrad. Detta trots att krockar påtalades tidigt, och det med så god framförhållning inte borde varit några problem att flytta dammatchen.

5, Återkoppling från spelare

Inget att notera.


6, Ärenden till/från AHKs styrelse

Damkommittén har tillsammans med Ungdomssektionen inbjudits till workshop 30 nov. DK uppskattar initiativet men hade hellre sett att en workshop hade hållits med sektionerna separerade. DK kommer ändå att närvara med de personer som har möjlighet och hoppas att workshopen öppnar möjlighet för en egen dag framgent.


7, Övriga frågor


Inget att notera.


8, Nästa möte

17 december kl. 18 hos Candidator.
Skrivet av Martin Larsen   
2013-11-26 10:53