Protokoll Damkommittémöte 5 sep


Datum och tid: 5 september 2013 kl. 18.00                             Plats: Candidator

Närvarande: Ulf Granander (UG), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Fredrik  Andersson (FA)

Frånvarande: Janne Nilsson (JN), Martin Larsen (ML)

Sekreterare: Catarina Eliasson                                     Justerare: Ulf Granander1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter

Inget att notera.


2, Rapport från tränarna/sportgruppen


En person har slutat på grund av studier och en person har uppehåll. Löper på bra med Niklas som ny tränare. Lite tunn trupp på 9-meter.

Damjunior spelar SM-steg i Höör helgen 14-15 september.


3, Ekonomi/Budget


Material är beställt till de spelare som har klara kontrakt. Kompletteringar kommer efterhand.4, Matcharrangemang


Det är klart med att Skara HF kommer för att spela matchen för Michelles minne, datum behöver fastställas. Ansvarig: FA


Lista över hemma-matcherna behöver lämnas till Blomsterhaga. Det är klart med speaker till matcherna.

Avstämning behöver göras med kansliet hur vi praktiskt hanterar kassorna för entré och lottförsäljning. Ansvarig AS.


Önskemål att intervjuer fortsätter med tjejerna inför matcherna. Ansvarig JN.

 

Återigen diskuterades matchkrockarna med Elitseriematcher. Olyckligt då en del publik tvingas välja mellan Estrad och Nolhagahallen. Även försäljningen av lotter som skall utföras av damlaget blir svårt att bemanna vid de tillfällena.

5, Återkoppling från spelare

Det finns några som behöver följas upp. Ansvarig JN6, Ärenden till/från AHKs styrelse

Inget att notera.

7, Övriga frågor

a) ”öka tjejerna upp i åldrarna”

Det har hållits ett brainstorming möte angående hur man får fler tjejer att fortsätta upp till damlaget. Positivt att Dennis Sandberg tar tag i de yngre flicklagen för att ändra kulturen. Frågan är också ställd till sportrådet om vad de vill tillföra ”Blå tråden”.

På grund av för få damjuniorer så kommer A-flick truppen att träna o samverka med damjuniorerna i år. Nu är det 4 tränare, 2 administratörer som stöttar upp runt de ca tjugo tjejer som hör till damjunior/a-flick truppen. På sikt bör A-flick-truppen flyttas över permanent till DK. Det kommer att vara en nära dialog med UK för framtiden.

8, Nästa möte

8 oktober 18:00 på Candidator.

Skrivet av Martin Larsen   
2013-10-09 09:32