Protokoll Damkommittémöte 8 augusti


Datum och tid: 8 augusti 2013 kl. 18.00                       Plats: Candidator


Närvarande: Ulf Granander (UG), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Janne Nilsson (JN), Martin Larsen (ML), Fredrik Andersson (FA)


Frånvarande: -


Sekreterare: Martin Larsen                                           Justerare: Ulf Granander


 

1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter

Kontraktsmall. Ett första möte kring mallens utformning har hållits och arbetet fortskrider.2, Rapport från tränarna/sportgruppen

Niklas har kommit igång med träningarna i gruppen. Har hållit några pass på egen hand när Torbjörn haft förhinder. Niklas fokuserar på att förbättra gruppens fart och spän

Reglerna kring frånvaro och hur sådan meddelas måste klargöras.3, Ekonomi/Budget

Inget att notera.4, Matcharrangemang

JN skickar ut ett Excelark med spelprogramet. Han tar även kontakt med sponsorgruppen för tillsättning av matchvärdar.

Vissa matchkrockar med Elitseriematcher har identifierats. Kan utgöra ett problem vid tillsättning av matchfunktionärer. Även olyckligt då en del publik tvingas välja mellan Estrad och Nolhagahallen.

Det är uppehåll i seriespelet mellan 23 december och 11 januari. Michelles minne ska spelas under denna tid och planering av motstånd bör starta så snart som möjligt. Ansvarig: FA5, Återkoppling från spelare


Inget att notera6, Ärenden till/från AHKs styrelse


UG åker på VHF:s årsmöte 21/8 tillsammans med Magnus Borgh från styrelsen.7, Övriga frågor


a) NIU

Vi jobbar mot NIU för flickor födda -99 med intag hösten 2015.


b) Försäljning i Estrad

Damlaget kommer inte längre att behöva bemanna AHK-shopen. Istället kommer fyra spelare per tillfälle sälja 50/50-lotter vid arrangemang i Estrad.8, Nästa möte


5 september 18:00 på Candidator.

Skrivet av Martin Larsen   
2013-08-09 22:51