Protokoll Damkommittémöte 17 juni

Datum och tid: 17 juni 2013 kl. 18.00                          Plats: Kansliet Nolhaga


Närvarande: Ulf Granander (UG), Catarina Eliasson (CE), Jan Nilsson (JN), Fredrik Andersson (FA), Jenny Fredriksson (JF), Torbjörn Johansson (TJ), Magnus Zedén (MZ),
Jimmie Johansson (JJ), Jalle Hovisalo (JH) 
Frånvarande: Ann-Sofie Svensson (AS), Martin Larsen (ML)


Sekreterare: Jan Nilsson                                               Justerare: Ulf Granander

 1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter

Protokollet godkändes


 

2, Rapport från sportrådet


A-truppen
 

Kontrakt


Arbetet med att teckna kontrakt med spelarna pågår.

Central funktion, Erfaren spelare, Sportchef och Damkommittéordförande kommer att träffas den 24/6 för att ta fram en ny kontraktsmall. Diskussionen med klubbledningen har varit ”vad skall det vara för incitament”.

 

Spelarförsörjning


För att skapa ett framtida stabilt damlag så måste vi starta med vårt eget material och bygga underifrån på ett gemensamt sätt för att skapa en stomme i vårt damlag med eget material.

Ledare

Ingen ny lagledare/materialare knuten till damlaget ännu.


Sportrådet behöver ta fram en arbetsbeskrivning för lagledare/materialare för att tydliggöra vad man förväntar sig av denna roll.

 

Material/kläder


Jenny har via Torbjörn gått ut med att få in gamla tröjor. Jenny fixar också storlekskort på tjejerna för att beställningar av bl.a. matchställ skall kunna göras.

Hur skall information nå ut till spelarna?

Det behövs olika former av informationskanaler. Spelarrådet bör ta en större roll i hur man som grupp skapar ett gemensamt regelverk som är accepterat av alla och respekteras av alla.


Sportrådet behöver återkommande ha infomöten.

Torbjörn har haft möten med spelarna och satt reglerna för träningar etc. trots att det har verkat vara acceptans så följs dom inte. Det måste tas personligt och upprepas flera gånger.

 

Eget arrangerat träningsläger på hemmaplan.

Var? När?


Det skall vara med egen mat och gemensamt boende.

Fredrik och Torbjörn gör lista med vad som behöver göras. Bestäm datum snarast. Ev 2-3/8Hösten

Skene den 17/8. Damerna förväntas vara med under lördagen.Junior

Inget nyttAHK-09

Inget nytt3, Ekonomi/Budget


Samma summa som förra året, med en viss omfördelning av kostnadsslagen.

4, Matcharrangemang

Inget nytt

 5, Återkoppling från spelare

Inget nytt


 

6, Ärenden till/från AHKs styrelse

Inget nytt


 

7, Övriga frågor

Studenter

Carolina Karlsson, Amila Zuna, Josefin Temsch,Stina Alfredsson, Sara Zedén, Lina Murro o Helena Johansson. Skall uppvaktas. Ansvarig Fredrik.


Ansökan om NIU

”En satsning mot eliten av Alingsås HK” är en skrift inför ansökan om NIU. Denna skrift måste uppdateras. Sportrådet ansvarar för uppdatering om hur framtiden skall se ut.

Kriterierna får Rune Lövstrand i början av juli och efter det så skall ansökan skrivas.

Fredrik tar fram ny text om damverksamhetens framtid. Ansvar Fredrik.

8, Nästa möte Candidator 8/8 kl 18.00

Skrivet av Martin Larsen   
2013-06-19 11:06