Protokoll Damkommittémöte 16 maj

Datum och tid: 16 maj 2013 kl. 18.00                          Plats: Candidator


Närvarande: Ulf Granander (UG), Catarina Eliasson (CE), Jan Nilsson (JN), Michalis Vouros (MV), Martin Larsen (ML), Helene Gedda (HG), Fredrik Andersson (FA), 


Frånvarande: Ann-Sofie Svensson (AS)


Sekreterare: Martin Larsen                                           Justerare: Ulf Granander

1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter

Protokollet godkändes

2, Rapport från sportrådet

Utformingen av nästa säsongs trupp fortskrider. Två spelare kan komma att lämna på grund av studier och arbete. En ny spelare, från Baltichov, är klar och kontakt har tagits med ytterligare ett potentiellt nyförvärv. Det förs redan en dialog med ytterligare tre spelare från andra klubbar.

Totalt kommer nästa säsongs trupp av Damjuniorer och A-flickor bestå av cirka 30 spelare. En bra bas för rekrytering till damlaget.

Ambitionen är att AHK09 nästa säsong ska avancera till division 3. Detta för att kunna erbjuda spelare som inte får tillräckligt med speltid i damlaget spel på en hyffsad nivå.

Janne Sundén och Lise-Lotte Larsson har valt att lämna sina uppdrag i ledarstaben kring damlaget.3, Ekonomi/Budget


Nästa års budget kvarstår men kostnader per post kan komma att omdisponeras. Till exempel kommer det inte att bli aktuellt med premier för avancemang till Allsvenskan under kommande säsong.

4, Matcharrangemang

Vi fortsätter att ta 20 kronor i inträde, och säljer som vanligt Sverigelotter vid entrén.

Det finns önskemål om att filma dammatcherna för att kunna använda materialet till analys, internutbildning och publik visning i AHK-shopen.

5, Återkoppling från spelare

Tre spelare och två ledare ska kontaktas.

 

6, Ärenden till/från AHKs styrelse

Omdisponering av befintlig budget. Se punkt 3.

7, Övriga frågor

Helén Gedda och Michalis Vourus lämnar sina uppdrag i DK.

8, Nästa möte

17 juni kl. 18 i Nolhaga, tillsammans med Sportrådet.

Skrivet av Martin Larsen   
2013-06-04 09:08