Protokoll Damkommittémöte 26 mars

Datum och tid: 26 mars 2013 kl. 18.00                        Plats: Candidator

Närvarande: Ulf Granander (UG), Catarina Eliasson (CE), Jan Nilsson (JN), Ann-Sofie
Svensson (AS), Jenny Fredriksson (JF), Michalis Vouros (MV),  

Frånvarande: Martin Larsen (ML), Helene Gedda (HG), Fredrik Andersson (FA) 

Sekreterare: Jan Nilsson                                               Justerare: Ulf Granander

 

 

1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter

Protokollet godkändes

 

2, Rapport från sportrådet

 

Tabelläget


Slutade som 9á. Haft svårt att knyta ihop säcken. Man har pratat om att inte ha 60 min spelare utan försöka matcha t.ex. 40 minuter. Lite otur med skador på Tempsch och Zuna.

Torbjörn har gjort ett fantastiskt jobb med laget och det har gett resultat.

Ulf – Vi har nått allt sportsligt som vi planerade inför denna säsong.

Det saknas endast 1 poäng.Truppen


 • Sex tjejer har kontrakt också nästa år. Sex ytterligare är på väg att signas.

 • Man vill kunna ge 16st fullkontrakt.

 • Scoutinggruppen håller på att ragga nya spelare.

 • Fredrik har kontakt med flera klubbar för att se vad det finns för möjligheter.

 

Sportrådet


 • Vi behöver nu en assisterande tränare för att lyfta laget till nästa nivå.

 • Man håller också på att rekrytera spelare för att förstärka truppen.

 • Man arbetar för att motverka spelaravhopp och skall förklara bättre vad
  kontrakt innebär.

 • Man tittar också på vilka regler som gäller när man är skadad etc. Detta är
  viktigare när det kommer spelare utifrån så att dom har samma regelförståelse som dom som är fostrade i AHK.

 • Sportrådet söker också efter en ny fystränare eftersom Lise-Lotte slutar.

Juniorerna – A-flick

Fredrik och Ulf har haft möte med Gunilla Härnälv o Maria Sundén och nu har man fått ihop grupper.

Jimmie fortsätter som J-tränare och Marcus Jigström tar A-flick och kommer via Jimmie ha länken till Damtränaren

 

3, Ekonomi/Budget

Utfall i år ser bra ut. Budget 2013/14 skall utgå från 2012/13 års budget. Sportrådet tar fram vad man vill göra nästa säsong och sedan tas ett möte med Catharina och Ulf.

 

4, Matcharrangemang

Matcherna har fungerat bra.

Gustav har anmält att han kan vara speaker även nästa år.


5, Återkoppling från spelare

Inget att notera


6, Ärenden till/från AHKs styrelse

Styrelsen har sagt att det är en bra idé att separera Michelles minnesmatch och Fahlgrens minne enligt damkommitténs förslag. Beslut att damkommittén tillsammans med klubbchefen bestämmer matchdatum.

7, Övriga frågor


Potatiscupen

Sportrådet vill att damsektionen arbetar för att det blir en juniorklass i potatiscupen nästa år.

8, Nästa möte

Torsdagen den 25/4 kl 18.00 hos Candidator

Sista mötet för säsongen torsdagen den 23/5

Datum för social aktivitet den 24/5 kvarstår

Skrivet av Martin Larsen   
2013-04-11 16:15