Protokoll Damkommittémöte 26 feb

 

Datum och tid: 26 februari 2013 kl. 18.00                                         Plats: Candidator


Närvarande
: Ulf Granander (UG), Catarina Eliasson (CE), Helene Gedda (HG), Janne Nilsson (JN), Fredrik Andersson (FA) per telefon i inledningen av mötet


Frånvarande
:
Martin Larsen (ML), Ann-Sofie Svensson (AS), Maria Wiberg (MW), Lise-Lotte Larsson (LL), Magnus Zedén (MZ), Jenny Fredriksson (JF), Henrik Fritz (HF), Jimmie Johansson (JJ), Torbjörn Johansson (TJ), Janne Sundén (JS), Michalis Vouros (MV)


Sekreterare
:
Jan Nilsson                                               Justerare: Ulf Granander

 

1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter


Inget kvarstående


2, Rapport från tränarna/sportgruppen


Tabelläget


Läget i tabellen gör att det är tufft att komma till kvalplats. Det kan dock finnas möjlighet att vara kvar i 1án. Vissa lag som ligger före AHK kan välja att inte vilja spela i nya 1án eftersom det kommer att bli betydligt längre resor, och därmed ökade kostnader.


Truppen

Samtal har hållits med 85-90% av nuvarande trupp. Inventering av junior och A-flick genomförd. Dessa samtal och inventering ger ett behov av att förstärka truppen med ca 3-4 spelare inför nästa säsong.

 

Sportrådet

Man har haft 2 möten

- Fokus har varit på konkreta saker som t.ex. truppen.

- Listat namn som skall kontaktas - både spelare och klubbar för samarbete.

Man tittar också på assisterande tränare för Damlaget.

 

3, Ekonomi/Budget

Utfall i år ligger bra till. DK har inte fått svar på inlämnat budgetförlag. Den kommer att påverkas av vilken serie man kommer att spela i nästa säsong.


4, Matcharrangemang

Rutiner kring domare vid hemmamatcher ska ses över. Jan kommer att förse matchansvariga med telefonnummer till domare inför varje hemmamatch via sms och mail. Detta gör att det går att kontakta domarna om dom inte har dykt upp i tid.

 

5, Återkoppling från spelare

Inget att notera

 

6, Ärenden till/från AHKs styrelse

Ulf går igenom totalekonomin runt arrangemanget innan det tas upp med styrelsen.

Från förra mötet:

DK
föreslår att stadgarna för Michelles minnesmatch ändras så att den återkommande spelas i början av januari. Detta då det vid denna tidpunkt alltid finns behov av träningsmatch och att det gynnar fonden att matchen inte spelas i samband med Fahlgrens minne.


7, Övriga frågor

Presentationer av Damspelare

Presentation av Damspelare på hemsidan har nu gjorts i tre veckor. Om man skall gå på antalet som titta på sidorna så finns det ett intresse. Det har varit ca 300 ”klick” jämfört med att vi har ca 250-400 ”klick” på damlagets matchreferat.


Potatiscupen

Tävlingsledningen för Potatiscupen har strukit damjuniorklassen. Det innebär att damjunior inte har något åtagande i cupen. Damlaget kommer däremot att sköta Nolhagahallen. Lina och Elin kommer att axla hallchefsansvaret.


8, Nästa möte


Tisdagen den 26/3 kl 18.00 hos Candidator

Fredrik har önskemål om att flytta kommande möte till torsdagar.

Det gör att förslag på nya mötesdagar är 25/4 och 23/5.

 

Preliminärt datum för social aktivitet den 24/5 kvarstår

Skrivet av Martin Larsen   
2013-03-24 13:48