Protokoll damkommittémöte 15 jan

Datum och tid: 15 januari 2013 kl. 18.00                       Plats: Candidator

Närvarande:
Ulf Granander (UG), Catarina Eliasson (CE), Helene Gedda (HG), Ann-Sofie
Svensson (AS), Janne Nilsson (JN), Martin Larsen (ML), Janne Sundén (JS),
Michalis Vouros (MV)

Frånvarande:
Maria Wiberg (MW), Lise-Lotte Larsson (LL), Magnus Zedén (MZ), Fredrik
Andersson (FA), Jenny Fredriksson (JF), Henrik Fritz (HF), Jimmie Johansson
(JJ), Torbjörn Johansson (TJ)


Sekreterare
: Martin Larsen                                           Justerare: Ulf Granander


1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter

Inget kvarstående

 

2, Rapport från tränarna/sportgruppen

Truppen är tunn och skadekänslig. Inför nästa säsong bör DK/Sportrådet fundera över hur Dam- och juniorlag ska utformas och vilka ålderskullar som ska ingå i verksamheten.


3, Ekonomi/Budget

DK har ännu ej fått svar på inlämnat budgetförlag.


4, Matcharrangemang

Michelles minne genomfördes på ett lyckat sätt och med bra publiksiffra, cirka 200 personer.

Det ekonomiska resultatet blev bättre än vid tidigare matcher.

Rutiner kring domare vid hemmamatcher ska ses över. Hur vet vi vilka domare som faktiskt ska vara på plats, och vem ringer matchansvarig om domarna ej är på plats på utsatt tid?


5, Återkoppling från spelare

En spelare har lämnat dam/juniorverksamheten. JN tar kontakt om någon månad.


6, Ärenden till/från AHKs styrelse

DK föreslår att stadgarna för Michelles minnesmatch ändras så att den återkommande spelas i början av januari. Detta då det vid denna tidpunkt alltid finns behov av träningsmatch och att det gynnar fonden att matchen inte spelas i samband med Fahlgrens minne.


7, Övriga frågor


a) Framtidens DK

Den nya organisationen med DK, sportråd, scouting och administrativt ansvarig byggs på successivt. Sportrådet startar sin verksamhet i mindre skala redan nu och övrig organisation ska vara klar innan nästa säsongsstart.

Lena Majqvist har lämnat sin plats i DK.


8, Nästa möte

Kommande möten bestämdes till 26/2, 26/3, 23/4 och 21/5.

Social aktivitet planeras till 24/5

Skrivet av Martin Larsen   
2013-01-17 17:13