Protokoll Damkomittémöte 16 dec

Datum och tid 4 december 2012 kl. 18.00                                         Plats: Candidator

 

Närvarande:
Ulf Granander (UG), Catarina Eliasson (CE), Helene Gedda (HG), Ann-Sofie
Svensson (AS), Janne Nilsson (JN), Martin Larsen (ML), Torbjörn Johansson (TJ)

 

Frånvarande:
Janne Sundén (JS), Maria Wiberg (MW), Lise-Lotte Larsson (LL), Magnus Zedén
(MZ), Michalis Vouros (MV), Fredrik Andersson (FA), Jenny Fredriksson (JF),
Henrik Fritz (HF), Jimmie Johansson (JJ), ), Lena Majqvist (LM),


Sekreterare: Martin Larsen                                           Justerare: Ulf Granander


1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter

 

Michelles minne. Se punkt 4

 

2, Rapport från tränarna/sportgruppen

 

Enbart positiva tongångar i damtruppen för tillfället. Önskemål om bättre träningstider finns dock. Vissa resande spelare kommer hem väldigt sent efter träningar och måste i vissa fall lämna träningen tidigare för att inte missa sista bussen.3, Ekonomi/Budget

DK håller budget och alla siffror ser bra ut.

 

DK jobbar parallellt med två olika budgetförslag inför nästa säsong. En för division ett, respektive division två. Vissa poster kan inte budgeteras innan vi vet i vilken division och serie damlaget spelar nästa säsong. Exempel på sådana poster är resor, mat vid längre resor, och förlorad arbetsinkomst. 


4, Matcharrangemang

Michelles minne spelas 2 januari mot Skara.

Efter våra seriematcher ska lagen ställa upp för utdelning av pris till bästa spelare.


5, Återkoppling från spelare

Inget att notera.6, Ärenden till/från AHKs styrelse


UG ska närvarar på styrelsemötet 10 december och där presentera en nulägesrapport för DK och damverksamheten.


7, Övriga frågor

 

a) Framtidens DK

Tankar finns kring hur DK kan se ut i framtiden. Sportgruppen kan behöva utökas med ett antal poster, såsom administratör, ansvarig för scouting externt och en ungdomskoordinator internt.


b) Sponsring

 

JN har tagit kontakt med Mats Ahlm angående DKs medverkan i sponsorgruppen och även tackat ja till att bli DKs representant/kontakt i sponsorgruppen. 


c) Kanslirepresentant

 

Lena Lindqvist kommer att bjudas in till nästa DK-möte, då hon är kansliets ansvarige för seniorverksamheten.


8, Nästa möte

Bestämdes till tisdagen 15 januari kl.18.00 hos Candidator.

Skrivet av Martin Larsen   
2012-12-16 19:46