Protokoll Damkommittémöte 23/10

Datum och tid: 23 oktober 2012 kl. 18.00                                          Plats: Candidator

 

Närvarande: Ulf Granander (UG), Fredrik Andersson (FA), Catarina Eliasson (CE), Helene Gedda (HG), Ann-Sofie Svensson (AS), Janne Nilsson (JN), Jenny Fredriksson (JF), Martin Larsen (ML), Henrik Fritz (HF), Jimmie Johansson (JJ), ), Lena Majqvist
(LM), Torbjörn Johansson (TJ)

 

Frånvarande: Janne Sundén (JS), Maria Wiberg (MW), Lise-Lotte Larsson (LL), Magnus Zedén (MZ), Michalis Vouros (MV),

 

Sekreterare: Martin Larsen                                           Justerare: Jan Nilsson


1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter

 

Michelles minne. Se punkt 4


2, Rapport från tränarna/sportgruppen

 

Målvakt från A-flick ska träna med damtruppen en gång, respektive två gånger varannan vecka.

 

Den ekonomiska redovisningen till CE från tränare och ledare måste bli tydligare.

 

En säsongskalender ska tas fram för Dam, DJ och AHK 09 för att enklare kunna samordna verksamheten. Ansvarig: FA

 

Kontrakten är klara. 8 A och 4 B-kontrakt. Klubbens påskrift saknas dock.

 

TJ menar att gruppen blir mer och mer homogen, vilket givetvis ger positiva effekter på träning och match. Den totala kvalitén har höjts.

 

Enligt JJ är uppslutningen på juniorträningarna bättre än i början av säsongen. Antalet medverkande på löppassen är dock för få.


3, Ekonomi/Budget

 

DK håller budget.

 

Inför nästa säsong planeras budget utifrån tre scenarier, på grund av den kommande serieomläggningen.

 

1) Spel i division 1 södra vilket kommer innebära bortamatcher i Skåne.


2) Spel i division 1 norra vilket kommer innebära bortamatcher i Stockholm och Norrland.


3) Spel i division 2 vilket troligen innebär resor till Värmland. 


4, Matcharrangemang

 

Senaste hemmamatchen hade ingen matchsponsor. Ansvaret för detta ligger på klubbens sponsorgrupp. DK har för tillfället ingen representation i sponsorgruppen, vilket kan vara orsaken till att frågan fallit mellan stolarna. Mycket beklagligt.

 

Kontakt ska tas med Mats Ahlm angående representant från damkommittén. Förslag på kandidater mottages tacksamt. Ansvarig: JN

 

Eventuellt datum för Michelles minne är 3 januari. Trolig motståndare Skara. Ansvarig: TJ

 

Hemmamatchen 25/11 kan komma att flyttas på begäran från Bjurslätt/Hisingen.


5, Återkoppling från spelare

 

Inget att notera.


6, Ärenden till/från AHKs styrelse

 

Inget att notera.7, Övriga frågor

 

UG och FA kommer att besöka damföreningen Eslöv i januari för information kring hur de bedriver sin verksamhet. 8, Nästa möte

 

Bestämdes till tisdagen 4 december kl. 18.00 hos Candidator.Skrivet av Martin Larsen   
2012-10-26 11:38