Protokoll damkommittémöte 25/9 -12

Datum och tid: 25 september 2012 kl. 18.00                                      Plats: Candidator

Närvarande: Ulf Granander (UG), Fredrik Andersson (FA), Catarina Eliasson (CE), Helene Gedda (HG), Ann-Sofie Svensson (AS), Janne Nilsson (JN), Jenny Fredriksson (JF), Martin Larsen (ML), Henrik Fritz (HF)

Frånvarande: Jimmie Johansson (JJ), Janne Sundén (JS), Maria Wiberg (MW), Lise-Lotte Larsson (LL), Lena Majqvist (LM), ), Magnus Zedén (MZ), Torbjörn Johansson (TJ),
Michalis Vouros (MV),

Sekreterare: Martin Larsen                                           Justerare: Ulf Granander


1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter

Matchkläderna blir klara i veckan.

 

2, Rapport från tränarna/sportgruppen

Kontrakten blir klara under denna månad eller i början av oktober.

Under JSM-helgen togs kontakt med GT/Söder för deltagande AHK damcup och med Eslöv för framtida erfarenhetsutbyte.

Målvaktssidan är fortfarande tunn. Inkluderat a-flick finns fyra målvakter från damlaget och neråt. Ett större resonemang pågår kring hur klubben kan höja statusen för målvakter i klubben och på ett bättre sätt stötta dem i sin utveckling.

 

3, Ekonomi/Budget

DK håller budget.

Ansvariga för inköp av material och uppföljning av detta ska se över rutinerna. 

 

4, Matcharrangemang

JSM avlöpte smärtfritt. Bra arrangemang och nöjda gäster.

Vi väntar på meddelande om vilka företag som ska vara matchvärdar på hemmamatcherna.

Michelles minne planeras att spelas i december.

 

5, Återkoppling från spelare

Inget att notera.

 

6, Ärenden till/från AHKs styrelse

Inget att notera.

 

7, Övriga frågor

DK ska fotograferas i samband med nästa möte.

 

 

8, Nästa möte

Nästa möte bestämdes till tisdagen 23 oktober kl. 18.00 hos Candidator.

Därefter hålls ytterligare ett möte innan nyår. 4 december kl. 18.00 hos Candidator.

Datum
och tid
: 25 september 2012 kl. 18.00                                      Plats: Candidator Närvarande:
Ulf Granander (UG), Fredrik Andersson (FA), Catarina Eliasson (CE), Helene
Gedda (HG), Ann-Sofie Svensson (AS), Janne Nilsson (JN), Jenny Fredriksson (JF),
Martin Larsen (ML), Henrik Fritz (HF) Frånvarande:
Jimmie Johansson (JJ), Janne Sundén (JS), Maria Wiberg (MW), Lise-Lotte Larsson
(LL), Lena Majqvist (LM), ), Magnus Zedén (MZ), Torbjörn Johansson (TJ),
Michalis Vouros (MV), Sekreterare:
Martin Larsen                                           Justerare: Ulf Granander  1,
Föregående mötesprotokoll och utestående punkter Matchkläderna blir klara i veckan.  2,
Rapport från tränarna/sportgruppen Kontrakten blir klara under denna månad
eller i början av oktober. Under JSM-helgen togs kontakt med
GT/Söder för deltagande AHK damcup och med Eslöv för framtida
erfarenhetsutbyte. Målvaktssidan är fortfarande tunn.
Inkluderat a-flick finns fyra målvakter från damlaget och neråt. Ett större
resonemang pågår kring hur klubben kan höja statusen för målvakter i klubben
och på ett bättre sätt stötta dem i sin utveckling.  3,
Ekonomi/Budget DK håller budget. Ansvariga för inköp av material och
uppföljning av detta ska se över rutinerna.      4,
Matcharrangemang JSM avlöpte smärtfritt. Bra arrangemang
och nöjda gäster. Vi väntar på meddelande om vilka företag
som ska vara matchvärdar på hemmamatcherna. Michelles minne planeras att spelas i
december.   5,
Återkoppling från spelare Inget att notera.  6,
Ärenden till/från AHKs styrelse Inget att notera.  7,
Övriga frågor DK ska fotograferas i samband med nästa
möte.  8,
Nästa möte
  Nästa möte bestämdes till tisdagen 23
oktober kl. 18.00 hos Candidator. Därefter hålls ytterligare ett möte
innan nyår. 4 december kl. 18.00 hos Candidator. Skrivet av Martin Larsen   
2012-10-05 14:31