Protokoll Damkommittémöte 27 augusti

Datum och tid: 27 augusti 2012 kl. 18.00                                          Plats: Candidator

Närvarande: Ulf Granander (UG), Lena Majqvist (LM), Fredrik Andersson (FA), Catarina
Eliasson (CE), Helen Gedda (HG), Magnus Zedén (MZ), Torbjörn Johansson (TJ), Ann-Sofie Svensson (AS), Michalis Vouros (MV), Janne Nilsson (JN), Jenny Fredriksson (JF)

Frånvarande: Jimmie Johansson (JJ), Martin Larsen (ML), Janne Sundén (JS), Maria Wiberg (MW), Lise-Lotte Larsson (LL), Henrik Fritz (HF(

Sekreterare
Jenny Fredriksson                                    Justerare: Ulf Granander1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter

Inget kvarstående


2, Rapport från tränarna/sportgruppen

Försäsongen kom igång något sent men det går åt rätt håll och ser bättre och bättre ut vid varje tillfälle.

Det kommer finnas lite fler alternativ inom damtruppen denna säsong mot föregående, vilket känns positivt.

En ny spelare är klar från Umeå och har börjat träna med damlaget.

En av målvakt från ungdomssida, född -96 kommer att träna tillsammans med damlaget en gång i veckan till att börja med.

Träningsgrupperna mellan DJ och dam kan komma att förändras. Två stycken juniorspelare är aktuella för träning med dam.

Två spelare från Borås kommer att provträna med DJ.

På målvaktsidan är vi något tunna och kommer att ha ett separat möte angående detta. Ansvarig: FA

En nygammal spelare är tillbaka efter några månaders uppehåll, vilket är glädjande.

Sju kontrakt är klara hittills.

 

3, Ekonomi/Budget

Matchkläder ska vara beställda, tryckta och klara till den 16 september när seriepremiären sker. Ansvarig: JS

Det är viktigt att CE får en kopia på det som beställs för att kunna hålla budget.

Nytt material till sjukvårdsväskan kommer att kompletteras inom kort. Ansvarig: LL  

 

4, Matcharrangemang

DM gruppspel arrangeras 29 augusti. Allt är klart gällande detta arrangemang.

Allsvenska Skara som var inbokade till Michelles minne den 5 september har dragit sig ur.

Här väntas svar ifrån ny motståndare till denna match. Ansvarig: TJ

Arrangemangsmässigt är det mesta ordnat och klart. Några frågor återstår angående matchprogram för denna kväll. Ansvarig: JN

Inbjudan för USM är utskickad till de berörda lagen. Det kommer erbjudas logi på hårdförläggning inkl frukost/lunch/middag för 270:- per spelare.

De två sista matcherna under söndagens spel kommer att spelas i Alströmerhallen. Det vore trevligt att kunna erbjuda lite kaffe mm under dessa matcher i form av en kiosk.

Ansvarig: LM

Det kommer hållas ett separat USM-möte den 29 augusti.

Det gjordes även ett påpekande om att det varit dålig uppslutning inför de sekretariatkurser som erbjuds till föräldrar. Väldigt få svar. Här behövs det ytterligare påtryckning inför USM men även inför seriepremiären. Ansvarig: JF

 

5, Återkoppling från spelare

Inget att notera.

 

6, Ärenden till/från AHKs styrelse

Bemanning av AHK-shopen togs upp för diskussion.  

 

7, Övriga frågor

Ett bemanningsschema för AHK-shopen kommer att göras och delas ut till alla berörda. Ansvarig: UG

Inventering kommer ske på Willys den 1 september. Det är hittills 17 DJ-spelare och två föräldrar anmälda, och fyra F99-föräldrar. Något sämre uppslutning av DJ föräldrar än förra gången..

 

 

8, Nästa möte

Nästa möte bestämdes till tisdagen 25 september kl. 18.00 hos Candidator.Skrivet av Martin Larsen   
2012-08-30 18:34