Protokoll Damkommittémöte 26 juni

Datum och tid: 26 juni 2012 kl. 18.00                          Plats: Nolhaga (kansliet)


Närvarande
: Ulf Granander (UG), Lena Majqvist (LM), Fredrik Andersson (FA), Catarina
Eliasson (CE), Helen Gedda (HG), Magnus Zedén (MZ), Torbjörn Johansson (TJ),
Jimmy Johansson (JJ), Martin Larsen (ML), Ann-Sofie Svensson (AS)


Frånvarande
: Michalis Vouros (MV), Janne Sundén (JS), Maria Wiberg MW), Mia von der Luft (MvdL), LiseLotte Larsson (LL), Janne Nilsson (JN)


Sekreterare
: Martin Larsen                                           Justerare: Ulf Granander

 

1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter

Inget kvarstående

 

2, Rapport från tränarna/sportgruppen

Damjuniorerna har hållit avslutning på Stures med cirka 25 deltagande spelare. Dessvärre är antalet på träningarna många färre vilket föranledde ett spelarmöte. Ett bra möte som förhoppningsvis resulterar i bättre träningsflit.

Ett DJ-lag har anmälts i seriespel. 95- och 96-tjejerna spelar Partille Cup i början av juli.

Jenny Fredriksson går in i sportrådet och kommer att fokusera på kopplingen mellan DJ och A-flick. Både för spelare och tränare/ledare.

10 kontrakt kommer att erbjudas i damlaget initialt. Övriga vilar till dess att spelare når nödvändig träningsnärvaro och insats.

Vissa kontakter är tagna med spelare utifrån och en ny spelare är klar från Baltichov. Klart är att en spelare lämnar för Trollhättan och  att en spelare troligen slutar pga skada.


3) Ekonomi/Budget


Inget att notera.

 

4, Matcharrangemang


Allsvenska Skara är bokade till Michelles minne 12 september. Inga lag är ännu klara till Alingsås Damcup.

AHK står som arrangör till en av grupperna i DM. Alingsås möter Borås och kvalvinnaren mellan Byttorp och Falköping den 29 augusti. Vinnande lag spelar finalspel 7 september.

DJ arrangerar steg i 1 USM 22-23 september.

Damernas seriespel är fastställt.

 

5, Återkoppling från spelare


Inget att notera.

 

6, Ärenden till/från AHKs styrelse


Önskemål om att AHK ska arrangera förbundsutbildning för sekretariat.

 

7, Övriga frågor


a) Medlemmar


MvdL har meddelat att hon avslutar sitt uppdrag i damkommittén. Hon kommer istället att lägga mer tid på att träna sitt flicklag.

 

8, Nästa möte


Nästa möte bestämdes till måndag 27 augusti kl. 18.00 hos Candidator.Skrivet av Martin Larsen   
2012-06-30 22:57