Protokoll damkommittémöte 13/3

Datum och tid: 13 mars kl. 19.00             Plats: Candidator


Närvarande
: Ulf Granander (UG), Catarina Eliasson (CE), Helen Gedda (HG), Janne Sundén (JS), Janne Nilsson (JN), Torbjörn Johansson (TJ), Lena Majqvist (LM), Martin
Larsen (ML), Mia von der Luft (MvdL), Ann-Sofie Svensson (AS), Fredrik
Andersson (FA), Michalis Vouros (MV).

Frånvarande: Magnus Zedén (MZ), Liselotte Larsson (LL), Jimmy Johansson (JJ), Maria Wiberg (MW),


Sekreterare
: Martin Larsen                                           Justerare: Ulf Granander

 

1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter

Inga utestående punkter


2, Rapport från tränarna/sportråd

FA har haft personliga samtal med alla spelare utom en. Truppen har fyllt i en enkät om sin syn på individ, ledare och klubben.

En inspirationskväll med föreläsare planeras i samarbete med SISU.

Spelmässigt ligger fokus nu på det kommande kvalet. Truppen har tränat hårt under en vecka men har nu fått träningsledigt i fyra dagar.


3, Ekonomi/Budget

DK har haft möte med klubbens kassör och klubbchef. Inga större förändringar inför kommande säsong.

Till nästa säsong kommer damlaget att få ett nytt matchställ från Kempas nya linje.


4, Matcharrangemang

Se punkt 7a.


5, Återkoppling från spelare.

JN har haft samtal med en spelare som slutade innan säsongen.


6, Ärenden till/från AHKs styrelse

DK är tillfrågade av Nolhagagruppen om damlagets kommande användning av Nolhagahallen.

DK har deltagit i studieresa till arenorna i Lund och Kristianstad.

7, Övrigt

a) Kvalspel

Vi börjar hemma helgen 30/3-1/4 och kommer att förorda match söndag 1/4.

AS pratar med kansliet om annonsering och information till medlemmar.

JN talar med AT angående artikel inför kvalet.

HG kontaktar Blomsterlandet angående blommor till bästa spelare.

En flickmatch ska spelas i kvalmatchens paus.

Supporterbuss planeras till bortamatchen(rna?)

b) Potatiscupen

DJ ansvarar för förläggningarna på Alströmergymnasiet och Nolhagaskolan tillsammans med A-flick.


8, Nästa möte

Bestämdes till tisdag 17 april kl. 18.00 hos Candidator.

Skrivet av Martin Larsen   
2012-03-22 17:54