Protokoll damkommittémöte 1/2 -11

Klicka på läs mer för att ta del av protokollet

Datum och tid: 1 februari kl. 18.00                        Plats: Candidator

Närvarande: Ulf Granander (UG), Maria Sundén (MS), Catarina Eliasson (CE), Helen Gedda (HG), Janne Sundén (JS), Magnus Zedén (MZ), Janne Nilsson (JN), Ann-Sofie Svensson (AS), Mia von der Luft (MvdL)

Frånvarande: Martin Larsen (ML), Torbjörn Johansson (TJ), Fredrik Andersson (FA)

Sekreterare: Catarina Eliasson                        Justerare: Janne Nilsson

 

1, Föregående mötesprotokoll och utestående punkter

Inget att notera

2, Rapport från tränarna/sportgruppen

Det har varit flera tjejer och provtränat. De kommer från Nossebro, Vårgårda och vårt egna A-flick. Positiv träning för alla. Tanken är att tjejerna skall komma regelbundet och vara med på någon träning/vecka. Det kommer även att komma fler tjejer från A-flick och prova på. FA/JS har kontakt med dem.

Sarah Zedén har ännu inte spelat någon match med A-flick. För att underlätta samarbetet mellan Damlaget och A-flick skall UG och FA från DK träffa Mikael Wedin och Håkan Jedemark från UK för att skapa rutiner för hur samarbetet skall fungera.

UG informerade om att kartläggning pågår av UK angående vilken utbildning alla ledare har. Det finns också behov av att strukturera arbetet runt ett lag och vad som behövs för ledare/administratörer mm. UG tar också med det till UK

Catarina informerade om Emmas behandling. Hon har blivit bättre men är inte bra ännu. Kommer att ta tid och fler behandlingar behövs. Det viktigaste enligt smärtkliniken är att stretcha vaderna varje dag ca 20-30 min efter träningens slut. Konstant ”kramp” i vadmuskeln medför tryck på benhinnorna som i sin tur ger benhinneinflammation.

 

3, Ekonomi/Budget

Idag går inte alla inköp via ekonomiansvarig så det behöver tas fram nya inköpsrutiner inför nästa säsong. CE/MS skall ta fram ett ”kundkort” per spelare/tränare för att underlätta beställningarna till Kempa. Tanken är att man varje vår uppdaterar kundkortet med storlek och de artiklar som är aktuella nästkommande säsong. Tanken är att man då i god tid skall kunna få fram träningskläder mm när säsongen startar efter sommaren.

Rutiner skall tas fram angående inköp överhuvudtaget. I och med detta skall också ekonomiansvarig ha lättare för att se vad som är beställt och vilka kostnader det medför. Allt för att lättare kunna följa upp budgeten. CE kommer att kontakta Lena för att få fram mer detaljer angående årets utfall.

 

4, Matcharrangemang

Utvärdering av dubbelarrangemangen behöver göras inför nästa års planering.

 

5, Återkoppling från spelare

JN ska prata med Emma Kvarnström som lämnat klubben för Heids juniorer.

 

6, Ärenden till/från AHKs styrelse

Inget att notera.

 

7, Övriga frågor

a) Handbollsgymnasium

Diskussion angående urvalet till riksintaget för killarna. Onsdag 9/2 kl 17.00 – 19.00 skall det vara öppet hus på Alströmer. Håkan Jedemark skall vara där tillsammans med representanter för handbollsgymnasiet. UG har frågat Emma Eliasson om hon vill vara med och det ville hon.

 

b) Michelles minnesfond

Stadgeförslag är godtagna i styrelsen. Representanter är från DK: AS, styrelsen: Rolf Wifstrand och ungdomsansvarige: Andreas Stockenberg. Lotter säljs nu vid matcherna där intäkterna går till fonden. Rolf Wifstrand kommer att lägga ut information om fonden på hemsidan.

 

c) Anna Gullberg

Det har varit svårigheter att boka tider med Anna. Nytt är nu att varje tisdag 18.00 – 20.00 har Anna avsatt tider för att träffa 4 tjejer, 0,5 tim/tjej. JS bokar upp vilka som skall träffa henne. Finns alltid någon tid kvar för ”akuta” fall. Tjejerna gör knäprogrammet innan varje träning och det fungerar väldigt bra.

 

d) Mental träning

Martina från Sisu kommer och presenterar ett upplägg med Mental träning för damlaget. Alla som kan vara med från DK är inbjudna till information 21/2. Plats o tid meddelas separat.

 

e) Information ang Sisu

Alla möten med minst 3 deltagare skall rapporteras in till Sisu. Gäller teori, spelargenomgång, sociala träffar, temagruppsmöten. MZ har information som skall skickas in. MvdL har skickat in för alla DK möten.

 

f) Workshop rapport

UG rapporterade från Workshop. Genomgående var det mer struktur på övriga verksamheter, saknas dock fortfarande en del. Information kommer på hemsidan. Det kommer att bjudas in till medlemsmöte.

 

8, Nästa möte

Nästa möte bestämdes till tisdag 1:e mars kl. 18 på Candidator.

Skrivet av Martin Larsen   
2011-02-21 14:28