feed-image 
Vision och mål för Alingsås Handbollklubb

Styrelsen i Alingsås HK har fastslagit vision, målsättning och värdegrund som allt strategiskt, taktiskt och operativt arbete kan utgå ifrån.Vision

”Alla ska med”

Med visionen ”Alla ska med” vill Alingsås HK bredda basen och ge alla en möjlighet att växa. För att lyckas skall vi utöka antalet medlemmar vilket ökar intresset för föreningen och det blir lättare att attrahera nya ideella krafter som vill hjälpa till och lättare att knyta till sig nya partners till vår verksamhet.

Målsättning

Målsättningen nedbruten för olika åldrar och målgrupper.

Ålder Målsättning (AHK skall vara…) Målgrupp
-9år …det bästa lokala alternativet. Föräldrar
10-15 år …det bästa lokala alternativet. Ungdomar
16-19 år …det bästa nationella alternativet. Gymnasieelever
över 20 år …det bästa internationella alternativet. Spelare/sponsorer/publik

- Lokalt alternativ med fokus på bemötande, bemanning samt ordning och reda.
- Nationellt alternativ baserar sig på den handbollspedagogik och träningsmetodik som klubbens spelare/tränare jobbar utifrån.
- Internationellt alternativ menas den svenska handbollsförening som har bäst internationella kontakter och vana av internationellt utbyte samt den största möjligheten för spelare att nå utanför Sveriges gränser.
- Upp till 15 år har AHK en unik position i och med likvärdig verksamhet för flickor och pojkar.
- Från 15 år övergår spelare från Ungdomssektionen till Dam- respektive Herrsektionen.
- Sportsliga riktlinjer och individuella målsättningar för vardera sektion sätts av respektive kommitté.

Värdegrund

Den värdegrund som alla ungdomar, spelare, ledare, anställda, föräldrar, partners och ideella krafter skall jobba utifrån är följande:

Ambition (Sportsligt)
Vi är ambitiösa och hittar konstruktiva lösningar för att förvalta våra resurser med en långsiktighet.

Hjärta (Socialt)
Vi jobbar med ett stort socialt engagemang på ett öppet och inkluderande sätt för mångfald där alla är bjudna.

Kamratskap (Förebild)
Vi är omtänksamma och bryr oss om alla i gruppen. Blå Tråden finns som en gemensam guide för ungdom.

Initialerna i Ambition, Hjärta och Kamratskap blir AHK.

/ Styrelsen i Alingsås Handbollklubb; Årsmöteshandlingar 2017-06-01