feed-image 
Nyheter
2018-11-19 11:21
2018-11-19 11:21
2018-11-19 11:21
2018-11-19 11:21
2018-11-19 11:21
2016-12-19 18:40
Miljonstöd till integrationsprojektet

1,2 miljoner kronor under tre år. Denna summa har Arvsfonden beviljat Alingsås HK:s integrationsprojekt.

2016-10-10 00:00
Uppföljningsmöte

Ett uppföljningsmöte hölls med befintliga faddrar samt ett antal nya.

2016-06-01 00:00
De första faddrarna

Den första gruppen faddrar fick sina ungdomar. Detta innebar då att alla ungdomar på HVB Götagatan erbjöds en fadder.

2016-03-08 17:46

Matilda_Brinck-Larsen_med_Sandarna_BK_hemsida
Matilda Brinck-Larsen med Sandarna BK

Integration görs gemensamt...

...och vi är alla bjudna!
Alingsås HK har påbörjat arbetet med att välkomna alla in i vår förening
genom handbollsträning för ensamkommande ungdomar.

2016-02-01 00:00
Initiering av projektet

Kan vi genom att engagera handbollsspelare, ledare och administration i AHK i ett integrationsarbete skapa en välkomnande attityd till nyanlända ungdomar och familjer, inte bara i klubben utan också bland dess publik och i förlängningen hos alingsåsarna? Svaret på den frågan blev JA!