feed-image 
Fadderverksamhet
2016-09-19 13:27

Inom AHK har vi startat ett Integrationsprojekt med syfte, att gynna den långsiktiga integrationen, främst genom personliga kontakter och möten. Förutom den rena kärnverksamheten ”handboll” har även ett långsiktigt fadderprojekt dragits igång.

Under sommaren har 12 ungdomar på ett boende fått faddrar, men på sikt vill vi att alla ungdomar på de sex boendena i Alingsås skall få faddrar. Ungdomarna är i åldern 13-18 år.

Vi erbjuder dig därför möjligheten att bli fadder för en ensamkommande barn/ungdom.
Att vara fadder innebär, att man någon gång då och då, kanske 1-2 ggr per månad, har ungdomen som gäst i sitt hem, precis som man har med andra bekanta. Eller också gör man andra saker tillsammans.

Samtidigt är det viktigt att visa upp Alingsås med dess möjligheter och samtidigt på ett naturligt sätt visa hur vi lever och umgås. Det är spännande och givande att lära känna en person från annan kultur och båda parter får en inblick i varandras världar och levnadsvanor på ett naturligt sätt.

Vad händer efter en eventuell intresseanmälan?

• Träff för en kort intervju och underlag för matchning mot ungdom
• Begäran om utdrag ur belastningsregistret
• Påskrift för personuppgifter enligt PUL
• Infoträff före utdelning av ungdom
• Tilldelning av ungdom
Handboll är en fest och vi är alla bjudna
Med gemensamma krafter får vi integration

Kontaktpersoner fadderverksamheten
Pär Alm
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
Mobil: 0705-153414

Sven-Göran Olson   
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den    
Mobil: 0705-773066

Lennart Anderberg
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
Mobil: 0732-260059

Nils Erik Molin
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
Mobil: 0708-459338

Intresseanmälan kan ske via direktkontakt med någon av kontaktpersonerna, men även skickas via mail till någon av dem. Ange då i mailet:

•    Förnamn och efternamn
•    Antal ungdomar du vill ha, om fler än en.
•    Fullständig adress
•    Födelseår
•    Hemtelefon
•    Mobil
•    Mailadress
•    Övriga önskemål, kompletterande uppgifter eller dylikt

Handboll är en fest och vi är alla bjudna
Med gemensamma krafter får vi integration