Rapport från gruppen

Under början av 2017 har det hållits ytterligare fadderträffar för att utbyta information. Här har Hjälmareds Folkhögskola trätt in som aktör tillsammans med AHK för att vara ett stöd till faddrarna. Dessutom är ytterligare tre planerade träffar inskrivna i kalendern.

20 februari hade vi därför en fadderträff för att introducera Hjälmared samt utveckla ett arbetssätt för att vara det stödet. Denna träff uppskattades mycket av såväl faddrar som AHK-grupp och även Hjälmared. Under träffen informerade även Riccardo Hansson om dagsläget för flyktingsituationen i Alingsås. Det konstaterades, att antalet ensamkommande kommer att minska kraftigt fram till 1 juli, främst på grund av att de blir över 18 år samt åldersuppskrivningar från Migrationsverket. Ett 25-tal blir kvar då (skrevs senare upp till ca 50). Bl a kommer då Tuvebo att göras om från HVB-hem till Stödboende för ensamkommande.

6 mars genomfördes ett kulturellt kunskapsseminarium. Detta hade ordnats av Riccardo Hansson och kommer från GR-projektet ”Nya Grannar”, där man i utbildningssyfte genomfört uppskattade kunskapsseminarium för att öka förståelsen. Detta seminarium fick vi nu ta del av i vårt projekt också. Kunskapsseminariet syftade till att ge en övergripande bild av aktuella religiösa, politiska och sociala förhållanden som råder i de länder varifrån många flyr.
Även denna kväll var mycket uppskattad av deltagarna.

Planerade träffar
10 april fadderträff på Estrad med Hjälmared
20 april på Hjälmared med träff mellan deras invandararelever och våra fadderungdomar
22 maj fadderträff på Estrad med Hjälmared

Med vänlig hälsning,

Sven-Göran & Nils-Erik

Skrivet av Maria Sundén   
2017-03-24 16:40