Julträff för faddrarna

I början av julveckan samlades drygt tio av faddrarna inom Alingsås HK:s integrationsprojekt för erfarenhetsutbyte och för att önska varandra God Jul.

Mötet inleddes med att Lennart Anderberg, ordförande Alingsås HK:s ordförande, hälsade alla välkomna. Han informerade även deltagarna om hur arbetet inom projektet fortskrider. Med glädje i rösten berättade Lennart också om Arvsfondens stöd med 1,2 miljoner kronor till projektet.

Efter detta var det, under Sven-Göran Olssons ledning, dags för faddrarna att återge sina upplevelser av mötena med ungdomarna. Genomgående var alla mycket positiva samtidigt som de pekade på behoven de ensamkommande har av att träffa svenskar. Inte minst för att lära sig språket, men även för att få hjälp med skolarbetet.

Noterbart är att Andreas Flodman och Emil Frend Öfors från klubbens elitlag medverkade och berättade om varför de engagerat sig i projektet.

Kvällen avslutades med att Ricardo Hansson, enhetschef för ensamkommandes boende, informerade om nuläget för flyktingarna i Alingsås kommun.

Skrivet av Maria Sundén   
2016-12-20 19:15