Uppföljningsmöte

Ett uppföljningsmöte hölls med befintliga faddrar samt ett antal nya.

Mycket intressanta och givande berättelser om vad som hänt sedan utdelningen i juni på HVB Götagatan. Dessa visar att det vi gör är viktigt.

Enhetschef Ricardo Hansson berättade om dagsläget och hur viktig denna verksamhet är. Den kommer att bli ännu viktigare nu när de ekonomiska resurserna dras ner.

De nya faddrarna fick här ungdomar på Tuvebo och komplettering på Götagatan.

// Sven-Göran Olson

2016-10-10 00:00