De första faddrarna

Den första gruppen faddrar fick sina ungdomar. Detta innebar då att alla ungdomar på HVB Götagatan erbjöds en fadder.

Det var ett mycket positivt möte, där enhetschef Andreas Husio och AHK:s Ulf Lundstöm informerade om vad som väntar och hur matchningen gått till.


// Sven-Göran Olson

2016-06-01 00:00