2011

Räddn Sko % 7m rädd 7m % MEP
Petter Hansson 24 86 28% 0 8 0% -1,3
Mikael Aggefors 118 295 40% 3 17 13% 19,2

Mål Sko % 7m mål 7m % Ass 2min Rött MEP
Marcus Enström 34 50 68% 3 5 19,2
Johan Fagerlund 21 39 54% 9 11 82% 14 1 14.5
Max Darj 6 -0,4
Charlie Sjöstrand 35 58 60% 9 25,3
Glenn Andersson 15 23 65% 2 2 7,7
Lars Bernhardsson 32 68 47% 29 5 18,2
Anders Rylander 16 38 42% 19 8,0
Ville Kangas 3 9 33% 2 6 0,0
Pontus Johansson 5 12 42% 8 9 89% 2 3 3,9
Magnus Andreason
Marcus Dahlin
Jonathan Berg
Björn Iveland 7 17 41% 1 1,1
Payam Hatami 29 36 81% 2 5 19,7
Kristian Bliznac 37 91 41% 43 5 22,2
Skrivet av Martin Johansson