Uppskjutet för HP
Dagens match mellan HP Alingsås och HK Varberg i division 2 är uppskjuten på grund av det rådande väderläget. Nolhagahallen är för tillfället stängd då det föreligger risk för takras.
Skrivet av Martin Johansson   
2010-02-21 17:10