niu_uttagning_2017

Årets ”try-out” genomförd

Måndag-tisdag, 9-10 januari, har ett 50-tal ungdomar, pojkar och flickor,  från Sverige och Finland visat upp sina handbollstalanger inför handbollskunniga bedömare som elitlagstränarna Mikael Franzén, Karen Brödsgaard och klubbchef Christer Mårtensson med flera. Årets ”try-out” samlade rekordmånga, mer än  50 ungdomar som är intresserade att bli antagna till Alströmergymnasiets NIU-handbollsutbildning med start höstterminen 2017.

Ungdomarna var förväntansfulla inför dagarna vilket framgick vid de intervjuer NIU-gruppen genomförde med samtliga. De fick berätta om sina ambitioner med handbollen och sina framtida studier och även göra ett besök på Alströmergymnasiet och boendet Blåhaga.

Under tisdagen genomfördes matchspel inför granskande ögon innan det var dags att efter en lunch återvända hem.

AHK:s klubbchef Christer Mårtensson var mycket nöjd med dagarna, något som NIU-instruktörerna Torbjörn Johansson och Peter Hafström instämde i.

Rune Löfstrand, ansvarig rektor på Alströmergymnasiet och Ulf Granander ordförande i NIU-gruppen poängterade att dessa antagningsdagar är mycket positiva. Att få träffa så många ambitiösa, trevliga och satsande ungdomar är ett privilegium.

– Det är också roligt att notera, att omdömena från deltagande ungdomar och deras föräldrar om våra antagningsdagar är så positiva. Det rör allt från organisation, bemötande, boende och vårt upplägg, sammanfattar Ulf.

Nu återstår ett arbete med att avgöra vilka ungdomar, som kommer att utgöra årskurs 1 på NIU Handboll till hösten. En grannlaga uppgift. Detta skall bli klart under närmaste veckorna.

Text och foto: Tommy Grapenholm
2017-01-11 13:43