feed-image 
2011/2012
2011-11-17 03:12
Ett stort tack till Handbollens Vänner för ert bidrag säsongen 2011/2012!
// Styrelsen Alingsås HK

Ulf Granander
Margareta Nilsson
Kent Nilsson
Anna-Greta Karlsson
Bo Karlsson
Lena Lindqvist
Jim Uhlén
Hanna Kampur
Britt-Inger Sturehag
Jan Sturehag
Lars-Ove Frohm
Ola Börjesson
Jan Mårtensson
Sture Dahlman
Lennart Anderberg
Claes-Göran Bäversjö
Karin Bäversjö
Stina Udin
Ragnar Udin
Lennart Andersson
Tommy Gustavsson
Sven Lerander
Ola Jakobsson
Olle Johansson
Stefan Johansson
Inge Johansson
Sven-Åke Eriksson
Ingemar ”Plättan” Johansson
Lars Hell
Jörgen Damborg
Kurt Nermark
Rolf Wifstrand
Anders Samuelsson

Kerstin Mårtensson – Anders Mårtensson
Kent Olsson – Sonja Olsson
Familjen Hellström
Kristina Grapenholm – Tommy Grapenholm
Sven-Göran Olson – Kent Holm
Siv Persson – Mats Persson
Claes Frohm – Anders Johansson
Gert-Åke Spetz - Gunnel Spetz