feed-image 
2010/2011

Ett stort tack till Handbollens Vänner för bidraget, vilket innebar att vi kunde förstärka truppen mitt under säsong med Payam Hatami.

/Styrelsen Alingsås HK

Lennart Anderberg
Claes-Göran Bäversjö
Ola Börjesson
Sven-Åke Erikson
Ulf Granander
Lennart Hansson
Ola Jakobsson
Stefan Johansson
Anna-Greta Karlsson
Bo Karlsson
Eije Larsson
Lena Lindqvist
Curt Nermark
Sven-Göran Olsson
Björn Persson
Britt-Inger Sturehag
Jan Sturehag
Ragnar Udin
Stina Udin
Rolf Wifstrand
Eivind Ottoson

Stefan Björklund/Håkan Jedemark
Bengt Ericsson/Stefan Skoglöw
Kenneth Fredriksson/David Ivarsson
Kristina Grapenholm/Tommy Grapenholm
Lars Hell/Jonas Kasper
Gun Hägglund/Hans Hägglund
Malin Hägglund/Magnus Borgh
Claes Jonsson/Ylva Carlén
Lars Kling/Ove Fredriksson
Jans Mårtensson/Anders Mårtensson
Kent Nilsson/Margareta Nilsson
Kent Olsson/Sonja Olsson
Gert-Åke Spetz/Gunnel Spetz
Henrik Svensson/Christer Mårtensson
Stig Widell/Kjell Lundin